— Blir det utrygt å bo her, så foretrekker jeg å flytte, sier trebarnsmor Marit Palmstrøm Lohmann.

Huset der de kommunale leilighetene oppføres, har en barnehage som nærmeste nabo og gaten utenfor er skolevei for elever på Midtun barneskole. I løpet av august skal Bergen Bolig- og byfornyelse være ferdige med ombyggingen.

- Passer ikke inn her

Naboene Frans Borge, Kjersti Sem Ringel, Kjell Inge Skjerveggen og Marit Palmstrøm Lohmann er svært skeptiske til Fana bydels behandling av saken. Kjell Inge Skjerveggen mener et hus for rusmisbrukere ikke passer inn i nabolaget.

Også Frans Borge er usikker på hva som nå skjer.

— Tidligere har bydelen sagt at det er vanskeligstilte familier som skal bo her. Men nå har vi fått høre rykter om at det er tungt belastede rusmisbrukere som skal flytte inn. Hvorfor kan ikke bydelen informere oss, så vi får vite hva som stemmer? spør Frans Borge.

Kjersti Sem Ringe understreker at de ikke ønsker å fremstå som surmagede naboer, og sier at hun skjønner at også rusmisbrukere må ha et sted å bo.

— Men de har satt i gang byggingen uten å fortelle oss noe, sier Sem Ringel.

Burde vært informert bedre

Heller ikke bydelsstyreleder i Fana bydel, Hilde Onarheim fra Høyre, vet hvem som skal bo i de nye utleieboligene.

— Vi legger oss ikke opp i hvem som skal bo der, det er det sosialkontoret som bestemmer, sier Onarheim.

Hun mener det nok burde vært gitt mer informasjon om prosjektet til naboene, og vil i dag undersøke hva som skjer.

— De som skal bo der er personer som ikke klarer å skaffe seg en bolig selv, sier bydelsdirektør Nina Solberg Nygaard.

— Er det rusmisbrukere?

— Det er personer som av ulike grunner ikke klarer å skaffe seg bolig selv.

Bydelsdirektøren påpeker at kommunen har et ansvar for å finne bolig til dem som ikke klarer å skaffe det selv.

SKEPTISKE: Naboene Frans Borge, Kjersti Sem Ringel, Marit Palmstrøm Lohmann og Kjell Inge Skjerveggen er skeptiske til å få tungt belastede rusmisbrukere som naboer. - Jeg flyttet hit for å gi barna mine et trygt oppvekstmiljø, sier Lohmann, her med to av barna, Vilde på fire og Henrik på ti måneder.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE