— Vi som foreldre er selvfølgelig redde for mer rus, fordi vi så hva som skjedde da Bybanen kom til Nesttun. Vi kommer nærmere de områdene som er belastet, og vi frykter at det kan gi negative konsekvenser. Derfor jobber vi forebyggende, sier Kristin Stige Brakstad. Hun er FAU-leder ved Rå skole.

De er i alt 1000 foreldre som skal være natteravner, etter at skolene Rå, Rådalslien, Søråshøgda, Skeie og Apeltun skole slo seg sammen til en stor natteravngruppe. Bakgrunnen for dette er åpningen av bybanens andre byggetrinn til Lagunen lørdag.

BT skrev i fjor om hvordan områdene rundt Danmarks plass og Nesttun ble mer belastet som følge av Bybanen. Antallet narkotika- og vinningssaker hadde økt begge stedene siden åpningen sommeren 2010. Fra 50 narkosaker på Nesttun i 2009, økte tallet til 117 i 2011. I fjor var tallet nede i 90 saker.

For å unngå samme utvikling rundt Lagunen, har mange instanser engasjert seg. Politiet var allerede i møte med Lagunen Storsenter for et år siden, og har jobbet tett sammen med den nye gruppen natteravner.

— Det skal ikke bli lett for dem som tenker på å selge narkotika på banen eller oppe i dette området. Vi er godt forberedt for å avdekke det hvis vi ser at det blir mer nasking, rus og tyverier i dette området. Vi ønsker å være synlige og skape trygghet, sier Bente Liland, som leder det forebyggende arbeidet ved Fana politistasjon.

— Vil forebygge

Da BT ble med natteravnene på tur fredag, var det en gjeng med spente foreldre som gikk langs bybanetraseen.

— Hittil har Lagunen vært lite tilgjengelig uten bil. Det forandrer seg nå. Det blir mye enklere for ungdommer uten førerkort å komme seg til og fra. Det er flere tusen elever på skolene i området, og de får et mye bedre transporttilbud over natten, sier Knut Løkkebø.

Bedre tilgjengelighet kan slå både positivt og negativt ut, tror foreldrene.

— Vi har hørt at det var enkelte negative erfaringer på Nesttun etter at Bybanen kom dit. Vi vil gjerne bidra med det vi kan for å hindre at det samme skjer her. Natteravnordningen er et utrolig positivt tiltak, sier Kari Litleskare.

De har ikke inntrykk av at det er et spesielt tøft ungdomsmiljø i dag.

— Det virker som det er ganske rolig, sier Gro Mangerøy.

- En del hasj

FAU-leder Brakstad forteller at det er noe rus i området pr. i dag, men at de ikke oppfatter dette som et stort problem.

— Vi vet det er en del hasj, og at det blir en del festing i områdene rundt Breiviken og Skjoldabukten i sommerhalvåret. Dette er også områder vi kommer til å gå i, i tillegg til bybanestoppene, sier hun.

Politiet bekrefter at det er en del hasj i Fana-området.

— På videregående skoler ser vi en del slappe holdninger opp mot hasj. Det er en utprøving som vi er bekymret for, sier Liland.

- Solgte narkotika på Paradis

Liland forteller at de for en tid tilbake fikk melding om folk som hoppet av Bybanen ved Paradis og solgte narkotika der.

— Det er en utfordring at man kan bevege seg så fort på Bybanen. Samtidig er det slik at de som vil får tak i narkotika i dag kan få tak i det via Facebook, en sms eller via folk de kjenner. Det er ikke lenger slik at de må oppsøke åpne russcener, sier Liland.

Hun forstår likevel at foreldre i området bekymrer seg.

— Deres bekymring er at ungdom blir så mobile at de mister kontrollen, særlig med ungdomsskoleelever. Derfor synes jeg det er flott at de i forkant med å gå natteravn og skape er godt miljø, sier Liland

Hun understreker likevel at Nesttun ikke kan sammenlignes helt med Lagunen.

— Jeg synes det er viktig å understreke at på Nesttun var det en del etablerte rusmisbrukere som ble mer synlige da Bybanen kom. Der er det også et LAR-kontor og sosialkontor. Slik er det ikke på Lagunen. Det er i tillegg et åpnere og mer oversiktlig område, sier Liland.