— Denne gangen var det en kvinne. Neste gang kan det være et lite barn på skolen som blir angrepet. Ensidig fokusering på islam og terrorisme i mediene kan føre til mer trakassering, sier han.

Abdelmajid ble skremt da han leste om den iranske kvinnen i gårsdagens BT. Nå ønsker han å få flere moderate muslimer til å markere sin avsky mot terroren.

— Når jeg hører om slikt går tankene automatisk til 2. verdenskrig og hetsingen av jødene. Nå er det kjempeviktig at vi som er moderate muslimer går ut og viser at vi ikke tolererer terrorvirksomhet, sier Abdelmajid.

Han mener at det ikke er tilstrekkelig at imamene står frem i mediene.

— En del mennesker later til å tenke at alle muslimer er like, og det er et stort problem. Det er ofte disse menneskenesom tyr til trakassering og mobbing. Vi trenger å få frem at vi er en differensiert gruppe og markere at vi er for integrering, sier Jerad Adbelmajid.