Utenlandske steinleggere er på plass i bergensområdet, og onsdag gikk politi og skattemyndigheter til aksjon to steder. Mens skatteetaten er opptatt av skatte— og avgiftsunndragelser, mener politiet at steinleggerne, som i all hovedsak er britiske, også kan stå bak grovere kriminalitet.

– I disse miljøene har arbeidere som gjerne er i en sårbar situasjon vært utsatt for vold og trusler, for å holde dem på plass og sørge for at jobben blir gjort. I de verste tilfellene er det også mistanke om menneskehandel, ved at de plukker opp mindre ressurssterke personer på gaten i England og lokker dem med god lønn. Så tar man fra dem pass og identitetspapirer. Slik har man dem under kontroll når de er i for eksempel Norge, sier politioverbetjent Johannes Råen ved spesialseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

– Vær oppmerksom

I Rogaland er en 25 år gammel mann tiltalt for menneskehandel etter en aksjon mot britiske steinleggere i fjor høst.

Politiet mener at han, sammen med andre bakmenn, har hentet ressurssvake mennesker fra blant annet England til arbeid i Norge.

– Vi kan ikke si at dette er tilfellet for alle gruppene av steinleggere. Men poenget er at folk bør være oppmerksomme på dette når de blir tilbudt slike tjenester. I ytterste konsekvens kan de bidra til menneskehandel, sier Råen.

Også flere andre typer lovbrudd kan knyttes til steinleggerne, mener politiet. Blant annet sto britiske steinleggere etter politiets mening i fjor bak en rekke trafikkforseelser, der de blant annet pådro seg store summer i fartsbøter.

– Det er også mistanke om at en del av dem begår vinningsforbrytelser, spesielt like før de skal forlate landet, sier Råen.

Vurderer å anmelde

Huseiere som kjøper steinlegging uten kontrakt og med kontantbetaling bør skjønne hva de gjør, mener skatteetaten, som sammen med politiet og Arbeidstilsynet er klare for å slå steinhardt til.

Private boligeiere kan dermed få svi, hvis de kjøper svarte steintjenester. Skatt Vest vil nemlig vurdere fra sak til sak om de skal anmelde kjøperne.

– Går du inn i en avtale med kontant betaling og ingen kontrakter, risikerer du å bli anmeldt for medvirkning til skatte- og avgiftsunndragelse, sier underdirektør Petter Rikstad i Skatt Vest.

Han viser til at det er lett å sjekke om virksomheten er lovlig registrert, enten ved å kontakte Skatteetaten eller sjekke i Brønnøysundregisteret.

Vil ta beslag

Nå jobber Rikstads etat med ytterligere et virkemiddel overfor dem som velger å bruke de utenlandske steinleggerne.

– Vi har sendt en begjæring til Bergen tingrett, der vi ber om adgang til å ta arrest i kundefordringer. Det vil si at vi kan pålegge en privatperson å betale det han skylder steinleggerne til staten i stedet

GÅR HARDT UT: Underdirektør Petter Rikstad i Skatt vest.
Ørjan Deisz