Jordmor Trude Thommesen (49) legger jordmorstetoskopet inntil magen til Kristin Rasmussen. Vannet har nettopp gått, Rasmussen ligger inne på et av rommene på fødeavdelingen på Kvinneklinikken.

— Her høres det ut som barnet har det veldig bra, sier Thommesen.

Hun har jobbet som jordmor i 23 år og er godt voksen. Thommesen er en ganske gjennomsnittlig jordmor i Norge, skal vi tro en fersk arbeidslivsundersøkelse fra Den norske jordmorforening. Undersøkelsen er ikke publisert ennå, men BT har fått tilgang til noen av resultatene.

Halvparten over femti år

Undersøkelsen blant yrkesaktive jordmødre i Jordmorforeningen viser at det er i ferd med å skje en «forkjerring» i yrket. 1200 jordmødre har svart på undersøkelsen, 600 av de er over 50 år.

— At det er en så stor andel over femti, er bekymringsfullt. Hvor blir det av de unge og nyutdannede, spør Marit Heiberg, leder i Jordmorforeningen.

Ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus er Thommesen (49) på vakt sammen med blant andre Anne Engelbreth (50) og Margareth Drønen (51). Ved Kvinneklinikken er snittalderen 44,5 år.

— Vi har mange unge kolleger, men de nyutdannede får ikke tilbud om full stilling. De får tilbud om 80 prosent stilling, sier Thommesen, som også er nestleder i Jordmorforeningen.

Foreningen tror det kan bli en vanskelig situasjon om fem-ti år når mange jordmødre vil gå av med pensjon.

— Vi kan risikere at kvinner ikke vil få faglig forsvarlig oppfølging under fødsel fordi det vil mangle jordmødre, sier Heiberg.

Flest eldre i full stilling

Undersøkelsen viser at det er flest eldre som er i full stilling, mens de yngre har størst andel deltidsstillinger.

1800 yrkesaktive jordmødre er organisert gjennom Jordmorforeningen, 650 i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund. I sistnevnte er snittalderen 56 år.

  • Den høye snittalderen er en utfordring. Årsaken er at nyutdannede ikke får fulle stillinger. Jeg har bare unntaksvis hørt om nyutdannende som har fått en hel fast stilling, sier leder Eva Sommerseth i Jordmorforbundet.

Fagforeningene mener nyutdannende må få tilbud om større stillingsprosenter og faste stillinger for at en eventuell jordmorkrise kan bli avverget.

Etterspør mengdetrening

Hun mener også det er viktig at yngre jordmødre får mengdetrening, og at det da ikke er nok med små deltidsstillinger.

— For å bli trygg i yrket trenger man mengdetrening. Som jordmor har du et enormt ansvar. Det er verdens flotteste yrke, men gjør du en feil havner det på forsiden av avisene, sier Heiberg.

Ifølge Jordmorforeningen er det mange unge som ikke orker å stå i full jobb fordi det er stort arbeidspress og høy vaktbelastning.

I mai 2009 vedtok et samlet Storting å styrke jordmortjenesten, både med tanke på kapasitet og kvalitet.

I mai i år la Helsedirektoratet frem rapporten «Utviklingsstrategi for jordmortjenesten». Der blir det blant annet foreslått egne «nybegynnerstillinger» for verdifull læring og kompetanse går tapt og hindre at jordmormangel skal oppstå.

Fagforeningene krever handling fra regjeringen.

— Vi har en stor ung jordmorreserve som ikke tas i bruk. Jeg synes det er uhørt, sier Sommerseth.

Synes du det bør innføres tiltak for å hindre en jordmorkrise? Si din mening.