— Vi kan ikke lenger sitte rolig og se på at barn skader seg, sier Svein Zachariassen, mangeårig medlem av trafikksikkerhetsgruppen i FAU ved Skjold skole til Bergens Tidende. I mange år har foreldrene jobbet for tryggere vei. Nå er tålmo-digheten slutt.

Hele fem gangfelt i og ved Nordåsveien blir betegnet som trafikkfarlige. Det ene er feltet over avkjørselen fra Fritz C. Riebers vei. Her har bilene nettopp hatt stor fart.

Overgangsfeltet øverst i Nordåsdalen er også skummelt. Her er trafikken stor på grunn av ferdsel til lavpriskjedene Elkjøp og Bonus, til byggevareutsalget Byggmakker og møbelbutikken Bohus. Likeledes er fotgjengerfeltet over Søråshøgda og feltet over Nordåsveien like ved trafikkfarlig. I feltet over Nordåsveien ved skobutikken har det vært flere påkjørsler og kollisjoner.

Underganger og lyskryss

— Bergen har lovet å sikre barn trygge veier til og fra skolen. I dag har de ikke det. Flere underganger må bygges, og lyskryss anlegges, mener Zachariassen. Han er svært overrasket over at ingen av gangfeltene er med på kommunens prioriteringsliste. Når motorveien nå utvides, blir det enda farligere å ferdes langs sideveiene.

— Nordåsveien er tatt med i Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2002 til 2005. Overgangsfeltene er ikke på priorite-ringslisten i år, men ligger inne til en vurdering, sier Bente Isdal, ansvarlig for Trafikksikkerhetsplanen for Bergen.

Ingen konkret plan

Det finnes per i dag ingen finansiering eller konkret plan for Nordåsveien.

— Vi har sett på området, og kommer til å vurdere hva som eventuelt skal gjøres. Finner vi ut at noe må gjøres, blir det gjort innen perioden 2002-2005. Hvilke tiltak vi setter i gang, er helt avhengig av finansieringen, sier Isdal. Bygging av fem underganger vil koste kommunen om lag fem millioner kroner.