Terje Ohnstad (Ap) mener forslaget til en politisk plattform for et Høyre-KrF-Frp-byråd vil gå ut over kommunens kjerneoppgaver. Det er punktet om å halvere eiendomsskatten som er problemet, mener Ohnstad

— Det vil koste 160 millioner. Det er 320 årsverk i skole eller eldreomsorg. Derfor tror jeg ikke på dem når de sier de skal styrke kjerneoppgavene innen eldreomsorg og skole, sier han.

Senterpartiets Kjersti Toppe er svært skuffet over at byrådspartnerne ikke har planer om å øke lærertettheten i Bergensskolen.

— KOSTRA-tall viser at Bergen kommune i dag kommer dårligst ut av byene når det gjelder ressursinnsats i grunnskolen, sier hun.

Terje Ohnstad er også kritisk til målet om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020.

— 55 prosent av CO2-utslippene i Bergen kommer fra veitrafikken, men de sier ingenting om hvordan de vil få ned trafikken. Det de sier er hvordan de skal bygge nye veier som Arnatunnelen, sier Ohnstad, som også stiller seg tvilende til om Frp virkelig vil gå imot sin egen politikk og kutte i skjenketidene.