Studvest har vært bergensstudentenes avis i rundt 60 år, og har de siste årene kommet ut som ukentlig nyhetsavis. Styreleder Ingebjørn Bleie, ansvarlig redaktør Eirin Eikefjord og nyhetsredaktør Lars Kvamme frykter at de foreslåtte budsjettreduksjonene vil gå hardt ut over kvaliteten på avisen.

– Skal honorarbudsjettet kuttes fra 800.000 til 450.000 kroner, må driften legges kraftig om. Utgiftene til teknisk produksjon og utkjøringen av avisen kan ikke røres, sier Bleie.

Må kutte stillinger

Dermed må hele innsparingen tas på de lønnede stillingene. Det er snakk om fire redaktørstillinger med et honorar tilsvarende ett års studielån, og en 40 prosents stilling som daglig leder.

– Vi jobber 50 timer i uken, og har ikke anledning til å studere ved siden av. Skal vi fortsette, må vi ta opp studielån. Det betyr at vi setter oss i gjeld for å jobbe, påpeker Eikefjord.

– Den ene redaktørstillingen ble opprettet for ett år siden. I Studvest reagerer vi også på at budsjettkomiteen foreslår en omorganisering, der avisen skal drives mer som et frivillig kollektiv, uten at dette er drøftet med oss, sier Bleie.

Ifølge Eirin Eikefjord hadde redaktørene et møte med budsjettkomiteen mandag, uten å få noen signaler om nedskjæringer.

Ingen signaler

– I enhver annen organisasjon vil en så omfattende omstillingsprosess være gjenstand for dialog og drøftelser med dem som rammes, og omorganiseringen vil bli gjort over tid. Vi fikk kuttforslaget på bordet onsdag. Blir det vedtatt tirsdag gjøres det gjeldende fra 1. januar, noe som gir oss en måned å legge om på, sier Kvamme.

– Hvorfor trenger dere lønnede redaktører?

– For å ta avgjørelser om innhold og utforming og ikke minst ha ansvaret for presseetiske avgjørelser. Vi trenger kompetente og dedikerte redaktører for å drive forsvarlig. Alle skrivende journalister og fotografer arbeider gratis, sier Ingebjørn Bleie.

– Et nederlag

– Er det et alternativ å redusere utgivelsene til annenhver uke?

– Det ville være et nederlag. Studvest er det eneste nyhetsmediet for studentene i Bergen. Ikke minst for studentpolitikkens del vil det være et tap om vi må redusere ambisjonene eller bli et fjortendaglig magasin. Universitas i Oslo, som er den eneste avisen vi kan sammenlikne oss med, har for øvrig et lønnsbudsjett på 2,5 millioner kroner, sier Bleie.

– Vi er lokalavis for 30.000 studenter. Vi siteres og setter dagsorden. Går dette gjennom, står vi i fare for å reduseres til en slags skoleavis, sier Eikefjord og Kvamme.

I budsjettkomiteens innstilling er det foreslått en rekke reduksjoner, blant annet er utgiftene til frankering omtrent halvert. Bleie mener det vil gjøre Studvest mindre tilgjengelig utenfor studentkretsene, og ramme avisens muligheter til å bli sitert og på annen måte bli lagt merke til utenfor universitetet og høyskolene i Bergen.

Velferdstinget som bestemmer Studvests budsjett er satt sammen av studentpolitikere fra UiB, Handelshøyskolen, Høgskolen i Bergen og Norsk lærerakademi.

Amundsen, Paul S.