— Det kan bli en kjempeutfordring om vi ikke får flere varetektsplasser, sier politiinspektør Gunnar Fløystadi Hordaland politidistrikt.

Torsdag holdt ledelsen ved Hordaland politidistrikt pressekonferanse om året 2013.

De presenterte også det de anser for å være de største utfordringene for året som kommer. Den planlagte stengingen av Nygårdsparken topper listen.

— Antallet varetektsplasser kan bli den største utfordringen i forbindelse med stengingen, sier Fløystad.

- Må sette dem fri

Politiet forventer å bruke mye ressurser på økt kriminalitet i kjølvannet av stengingen av parken til sommeren.

Fløystad frykter imidlertid at mye av innsatsen kan bli uten effekt.

— Det nytter ikke å ta folk inn i arresten, hvis vi bare må sette dem fri igjen, sier han.

Kriminalomsorgen i Vest har ifølge Fløystad antydet at Bergen fengsel trenger 100 nye varetektsplasser.

— Det er det fengselet i landet hvor behovet for flere plasser er størst, sier Fløystad.

Sitter ulovlig i arresten

Pressekonferansen torsdag ble holdt i femte etasjen på politistasjonen i Bergen. I kjelleren ligger arresten.

Mens pressekonferansen pågikk, satt det én person ulovlig i arresten, forteller Fløystad.

Norge har flere ganger blitt kritisert for at varetektsfanger blir sittende for lenge på glattcelle. Hovedregelen er at ingen skal sitte i arresten i mer enn 48 timer før de blir overført til vanlig fengsel.

- Alarmerende

Denne personen hadde klokken 10 torsdag sittet på glattcelle i tre døgn og tolv timer.

— Det er en alvorlig oversitting, sier Fløystad.

TRANGT OM PLASSEN: - Bergen fengsel er det fengselet i landet hvor behovet for flere plasser er størst, sier Fløystad.
RUNE SÆVIG

Selv om antallet såkalte «oversittingsdøgn» for første gang på flere år gikk ned i 2013, til i overkant av 500, er Fløystad langt fra fornøyd.

— Tallet er alarmerende. Det fører til at mange ikke havner i varetekt men må slippes fri, og går utover tryggheten til folk, sier han.

Får heller ikke avgjort sakene

Også i sakene hvor politiet får gjennomført varetektsfengsling etter loven, og etterforsket sakene, er kapasiteten et problem.

Antallet saker som lå igjen på bordene til etterforskerne og politijuristene ved utgangen av 2013, var 8681. Av dem hadde over halvparten ligget der i mer enn tre måneder, såkalte restanser.

— Det er et veldig høyt tall, og tallet har økt de siste årene, sier Fløystad.

Han viser til at tendensen er lik på landsbasis.

KAN GÅ FRI: Denne mannen forsøkte å selge hasj til BTs journalist i fjor sommer. Politiet venter mye av kriminaliteten vil flyttes til andre steder når parken planlegges stengt sommeren 2014. Av 3404 narkotikalovbrudd i Hordaland i 2013, ble 17 prosent av sakene registrert i tilknytning til Nygårdsparken. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE