— Dette er sårbare arter som står på den nasjonale rødlisten over sjeldne og truede arter. Norge har 50 prosent av havørnbestanden i Europa. Det betyr at vi har et spesielt ansvar for å ivareta disse.

Han frykter fuglene kan kollidere med møllene fordi havørn bruker de samme vindstrømmene som møllene vil gjøre.

— Jeg vet det er funnet ørn som er delt i to i vindparken på Smøla, sier Steinsvåg, som etterlyser mer forskning på rovfugl og vindmøller.

— Det er planlagt veldig mange vindmøller langs kysten, men vi vet lite om konsekvensene.