Etter påske stenger påkjøringen fra vestre innfartsåre, Sotraveien til Lyderhornsveien, ved østre ende av Lyderhornstunnelen.

Daglig svinger rundt 3500 biler inn denne veien, etter at de har kjørt gjennom Lyderhornstunnelen fra vest.

— Veldig sårbart

I samband med byggingen av Ringvei Vest blir denne veien stengt 3. april. Den vil være stengt i om lag syv måneder.

— Ja, 3. april blir en D-dag for oss. Økningen i trafikken gjennom Loddefjorddalen vil øke kraftig. Og vi vil bli veldig sårbar for ulykker eller motorstopp her frem til november, sier prosjektleder for Ringvei Vest Ottar A. Midtkandal i Statens vegvesen.

- Hvilke tiltak gjør dere for å hindre store køer?

— Både vi og politiet vil ha folk der for om nødvendig dirigere trafikken. I tillegg vil vi se på lysreguleringen i krysset der en svinger inn i Bjørgeveien fra Lyderhornsveien, sier Midtkandal.

Køer fra Haakonsvern

- Folk som kommer fra Haakonsvernveien vil vel merke dette godt?

— Ja, det er grunn til å tro at det vil bli køer der. Det viktigste vil bli å få gjennomgangstrafikken fra vest mot Bjørgeveien, raskest mulig gjennom Loddefjorddalen.

Alle bilene som kommer fra Askøy og Sotra og skal videre gjennom Bjørgeveien til Sandsli, Kokstad og Flesland, må svinge av til høyre ved Storavatnet. De må kjøre gjennom Loddefjorddalen for å komme inn på Bjørgeveien. Loddefjorddalen har bare et kjørefelt i hver retning.

Vektere om morgenen

- Kan det bli aktuelt å ha en bergingsbil i beredskap som raskt kan fjerne eventuelle biler som stopper opp?

— Det er ikke vurdert så langt. Det største problemet er om det skjer ulykker eller motorstopp mellom rundkjøringene ved Vestkanten. Der vil vi i startfasen ha vektere mellom klokken 07.00 og 09.00, for å hjelpe trafikken ved de tre fotgjengerfeltene, sier Midtkandal.

I denne perioden vil om lag 20.000 kjøre gjennom Loddefjorddalen. Heldigvis er det mindre trafikk i de tre sommermånedene. Trafikken fra Bergen sentrum mot vest vil i liten grad bli berørt.

Satt ned til 60 km/t

Fra 3.april vil fartsgrensen fra utgangen av Lyderhornstunnelen langs Liavatnet, bli satt ned fra 80 km/t til 60 km/t. Fartsgrensen blir redusert på en strekning på noen hundre meter i begge retninger. Dette vil vare minst frem til november.

Grunnen til at påkjøringsmuligheten fra Sotraveien blir stengt, er at den nye veien blir lagt mye lengre mot vest. Derfor blir det ikke plass til avkjøringsrampen fra Lyderhornstunnelen.

6,4 kilometer lang

Knappetunnelen bli 6,4 kilometer lang når den er ferdig sommeren 2015. Den blir koblet sammen med den nåværende Knappetunnelen, som er 2,2 kilometer lang. Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.

— Da kan en med letthet kjøre lovlig fra Dolviken til Liavatnet på fem minutter. Tenk på alle køene vi slipper da, sier Midtkandal.

Hva mener du kan gjøres for å unngå køer i Loddefjord?

OPP HER: Ved Storavatnet må alle biler fra vest som skal til Bjørgeveien, kjøre opp og ned gjennom Loddefjorddalen.
Rune Meyer Berentsen
REGULERER LYSENE: Her i krysset ved Bjørgeveien kan det også bli kork i trafikken. Trafikklysene skal tilpasses det nye kjøremønsteret.
Rune Meyer Berentsen