Isaksen er bekymret for fremtiden for den omstridte Dokken Vest-utbyggingen. Som BT skrev 8. januar, er flere styremedlemmer kritisk til at Isaksen skal ha satt i gang utbyggingen uten nødvendige politiske vedtak.

Dokken Vest er også tema i granskningsrapporten om havnevesenet. Der konkluderer granskerne med at den interne prosessen ikke har vært tilfredsstillende. Det er ikke vedtatt noen finansieringsplan, og bystyret har ikke fått forelagt saken.

Trenger 100 millioner

Derimot godkjente bystyret en reguleringsplan i 1998, og havnevesenet fikk både rammetillatelse og igangsettingstillatelse kommunen før utfyllingen ble satt i gang.

— Jeg er helt sikker på at vi hadde alt på det tørre da vi startet utfyllingen. Flere i styret har vært og sett på arbeidene, og halve Bergen har jo sett at vi har holdt på, sier Isaksen.

Utfyllingen har hittil kostet 20 millioner kroner, og det tok flere måneder å frakte stein fra Nordhordland med båt og dumpe den på Dokken.

Men for at området skal bli brukbart kaiareal, trengs det investeringer på ytterligere 100 millioner kroner. Havnevesenet vil finansiere dette ved å ta opp lån, men trenger da en godkjennelse fra byrådet i Bergen.

  • Inntil vi får den godkjennelsen, kan vi ikke gjøre noe. Og nå begynner det å haste, sier Isaksen.

Må avslå cruiseskip

Han sier at det vil ta anslagsvis ett år å gjøre kaien ferdig. Dersom byggearbeidene ikke er ferdig til neste sommer, må Bergen si nei til flere store, nye cruiseskip som har planlagt anløp.

  • Den nye kaien er nødvendig for å få stor nok kailengde. Det ville være en fallitterklæring for havnen ikke å kunne ta imot skipene, mener Isaksen.

En lang forsinkelse kan dessuten få enda mer alvorlige konsekvenser, tror han.

  • Våre folk frykter at steinen skal rase ut i Damsgårdssundet. Nå ligger den uten den nødvendige sikringen, sier Isaksen.

Han viser også til at Dokken Vest er nødvendig å bygge ut før den planlagte firefelts innfartsveien kommer. Den skal ligge på dagens havneareal, og da kan det bli for trangt uten utvidelsen.

- Vet det brenner

Havnestyremedlem Trude Drevland (H) er blant dem som har vært kritisk til prosessen rundt Dokken Vest. Hun sier at styret er fullstendig klar over forholdene som Isaksen peker på.

  • Jeg kan ikke forholde meg til hva en som ikke lenger er havnedirektør er bekymret for. Men jeg kan forsikre om at vi er klar over utfordringene, og at denne saken er blant dem som brenner, sier hun.

Likevel vil Dokken Vest neppe bli behandlet på styrets neste møte 17. februar.

  • Vi har som du sikkert kjenner til, et par andre ting å ta fatt på. Men vi er godt informert om situasjonen, også når de gjelder de tekniske problemene med steinmasser som kan gli ut. Derfor vil vi holde momentum oppe, sier Drevland.

Hun sier styret er i dialog med byrådet, og at det foreløpig er usikkert om saken også må opp i bystyret.