— På sikt vil det få samfunnskonsekvenser hvis man bygger ned jusstudiet. I ytterste konsekvens kan det føre til at samfunnsutviklingen stagnerer, sier advokat Thomas Nordby i Arntzen de Besche Advokatfirma til studentavisen Universitas.

Nordby er leder for en gruppe av de største advokatfirmaene i Norge som har sendt et bekymringsbrev til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Dersom forslaget fra fakultetsstyret blir vedtatt, vil det innebære at studiet blir utilgjengelig for studenter uten fakultetsopptak og at privatistene ikke lenger vil kunne avlegge eksamen.

Også Justisdepartementet er bekymret for forslaget. I et høringsnotat skriver departementet at « vi vil anta at det offentlige bare om noen få år vil få store problemer med å rekruttere jurister til stillinger som krever juridisk utdannelse».

Prodekan for studier ved Det juridiske fakultet, Marit Halvorsen, sier at det er nødvendig å endre privatistordningen for å bedre studietilbudet.

— Vi har på det verste hatt én lærer på 80 studenter. Det er et mye dårligere forholdstall enn andre steder, sier hun.

Forslaget skal behandles på et styremøte 25. november og kan tre i kraft fra neste år hvis det blir vedtatt. Nåværende privatister vil få muligheten til å fullføre studiene sine før privatistordningen legges ned.