— Jeg synes de av tegningene som har et politisk budskap er meget gode. Disse tegningene er ikke blasfemiske i det hele tatt, sier Sæle.

Tegningen av selvmordsbombere som rykker inn i paradis, men som blir stoppet fordi det er tomt for jomfruer, er et eksempel på en god politisk ytring, mener Norge IDAG-redaktøren.

Etter at Vebjørn Selbekk sluttet fred med Islamsk råd i forrige uke og kom med en offentlig unnskyldning for at han hadde såret muslimer, har Sæle kommet enda mer på banen i saken om Muhammed-tegningene.

- Farlige regimer

— Jeg lurer på hvem som overtar de 35 drapstruslene som var rettet mot Selbekk. Vil de ramme oss andre redaktører som nå vurderer å trykke disse tegningene, spør Sæle.

Kommer Norge IDAG til å trykke karikaturene?

— Vi kommer ikke til å annonsere når det skjer. Det vil bare bli oppfattet som en provokasjon. Vi kan likevel ikke la oss styre av at muslimer i Indonesia blir rasende fordi vi har ytringsfrihet. Dersom vi skal publisere tegningene er det fordi våre lesere skal få se dem. Finner vi en naturlig anledning, så gjør vi det. Om det skjer om fem uker eller om to år, vil fremtiden vise, sier Sæle til bt.no.

Han presiserer at han ikke tror det blir noen verdenskrig nå som følge av disse tegningene.

— Men jeg tror det er svært viktig at Europas intellektuelle nå får ro til å debattere situasjonen, før farlige islamistiske regimer og organisasjoner får atomvåpen.

REDAKTØR: Finn Jarle Sæle.