HANS K. MJELVA

I fjor høst avslørte BT at det allerede finnes organisert internasjonal hallikvirksomhet i Bergen, og at politiet hadde gjort fint lite for å bekjempe det.

Helsebyråd Trude Drevland frykter at problemet vil øke i årene fremover.

— Vi har fått foruroligende meldinger fra PRO-senteret i Oslo om at markedet der skal være veldig sprengt, og at vi kan regne med Bergen en av byene vi kan se en økning av denne typen prostitusjon, sier Drevland.

I byrådets nye handlingsplan mot prostitusjon, som de vedtok onsdag, får trafficking stor oppmerksomhet.

— Det er nå først og fremst viktig å få gått inn i områder som er lite belyst, spesielt trafficking og inneprostitusjon, sier hun.

Byrådet vil etablere et samarbeid med bergenspolitiet, både for å gi kvinnene et forsvarlig helsetilbud og for å kunne tilby en dekkleilighet til dem som vil ut av det justisminister Einar Dørum har omtalt som «moderne slavehandel».

Fattige barn utsatt

Et av de mest sentrale forebyggende tiltakene i handlingsplanen går på fattige barn i Bergen:

«Under forutsetning av at midler tilstås gjennom de statlige fattigdomsmidlene, etableres det et prosjekt gjennom sosialtjenesten for fattige barn og unge mellom 12 og 25 år som faller utenfor systemet».

— Sammenheng mellom fattigdom og prostitusjon er at de søker muligheter å få tak i penger, lettjente penger. Uten at det skal være en stigmatisering av fattige barn. Men det å være fattig kan for noen være grunn til å tjene penger på denne måten, sier Drevland.

Her vil byrådet sette kreftene inn på å hjelpe disse til å skaffe seg en jobb.

Et annet tiltak under planlegging er et tverrfaglig aksjonsteam, som skal tre sammen når det blir avdekket seksuelt misbruk av mindreårige. Teamet skal hjelpe barna til å bearbeide hendelsene og «forebygge at grenseoverskridende seksuell atferd oppstår», som det heter i handlingsplanen.

Mer metadon

Overfor det etablerte prostituerte skal kommunen blant annet motivere til rusbehandling og styrke tilbudet av «legemiddelassistert behandling». Det vil i praksis si Metadon og Subutex.

Kommunen vil også jobbe mer aktivt for å sikre at de prostituerte oppsøker og får helsehjelp.

— Det er viktig å signalisere at vi ikke er motpart til dem som ser seg nødt til drive med dette, men en medspiller. Vi må gi dem de samme tilbudene som andre, og samtidig gi dem muligheten til komme seg ut av sitt prostitusjonsproblem, sier Drevland.

SLÅR ALARM: Helsebyråd Trude Drevland setter i gang et omfattende arbeid for å møte en situasjon med mange flere prostituerte i Bergen.
NYE AKTØRER. Bergen er en av byene som kan bli rammet av at Oslo-markedet for prostitusjon er sprengt.<p/> ARKIVFOTO: ØYVIND CHRISTENSEN