• Prognosene tilser at vi går klar, sier en lettet lufthavnsjef.

Hun har skuldrene lavt senket, lufthavnsjefen ved Bergen Lufthavn. Aldeheid Nes har stor tro på at Bergen vil slippe unna de største askeproblemene.

— Prognosene tilser at vi går klar, sier en lettet lufthavnsjef.

Flesland har kun hatt to kanselleringer tirsdag. Et innstilt fly til Aberdeen og et til Sola, ellers har all trafikk gått som normalt.

— Akkurat nå er heldigvis situasjonen den at vi ikke har noen følger av askeskyen, sier hun.

— Vi håper å holde driften i hele dag.

Hittil i dag kun to innstilt avganger, en  til Aberdeen og en til Sola.

— Vi holder åpent

Adelheid Nes har nettopp fått de siste beregningene som viser lave konsentrasjoner av aske over Bergen.

— Det er flyselskapene selv som bestemmer om de velger å fly eller ikke. Vi vil holde flyplassen åpen for de som flyr, sier Nes.

Stavanger Aftenblad melder også om at ruteflytrafikken til og fra Sola går nå nesten som normalt, får Aftenbladet.no opplyst hos Avinor. Det betyr at 250 flyavganger og ankomster stort sett går etter rutetabellen.

— Selv om askeskyen fra Island har beveget seg raskere mot Vestlandet og de britiske øyer enn vi regnet med, er Stavanger Lufthavn, Sola åpen for vanlige ruteflyvninger, sier sier avdelingssjef Stig Jone Nevland i Avinor ved Stavanger lufthavn.

Ikke lenger aske over Sola

Askekonsentrasjonene som tidligere i dag var over Sola og Karmøy har trukket seg lenger ut fra kysten og berører ikke lenger disse områdene, ifølge Avinor.

Utover dagen er det ventet at asken vil bre seg innover deler av Sør-Norge igjen - og nå luftrommet over Kjevik etter klokken 14 i dag. Avinor tilbyr lufttrafikktjenester - og det er tillatt å fly. Det er opp til flyselskapene å ha de nødvendige godkjenningene til å kynne fly i områder med aske. Flytrafikken mellom Norge og Svalbard er stanset etter at det er innført midlertidig fareområde på grunn av aske mellom Norge og Svalbard. Flytrafikken vil ellers gå som normalt det neste døgnet.

- Prisgitt naturen

— Som det nå ser ut, ligger det an til at askeskyen går gjennom Skagerak. Den passerer kanskje de sørligst delene av Sørlandet, men prognosene for klokken 12-18 tilsier at det sentrale østlandsområdet ikke blir berørt. Om Kjevik blir berørt, og eventuelt stengt, er uklart, sier supervisor Stig Johnsen ved Bodø kontrollsentral.

Det er sentralen i Bodø som leder Avinors operative arbeid ved vulkanutbrudd. Avinor har ansvaret for 46 statlige lufthavner i Norge, 12 av dem i samarbeid med Forsvaret.

Hvordan askeskyen rammer flytrafikken, blir avgjort av høydevindene, forklarer Johnsen.

— Det er vindene i høyden som bestemmer hvordan skyformasjonen beveger seg. Vi er prisgitt naturen her, sier Johnsen.

Norden lite rammet

Vulkanasken fra Island har skapt få forsinkelser i flytrafikken i Danmark, Sverige og Finland.

Det rapporteres om få innstillinger og forsinkelser inntil videre, uttaler pressesjef i Københavns lufthavn, Søren Hedegaard Nielsen til NTB.

En liten del av dansk luftrom er imidlertid stengt på grunn av askeskyen, som i løpet av dagen er ventet å bevege seg innover de andre nordiske landene.

Asken vil nå Sør-Sverige ved 18-tiden tirsdag, ifølge en prognose fra svenske Met Office. Først og fremst er det flyplassen Landvetter ved Göteborg som ser ut til å bli rammet.

Heller ikke i Finland har asken fra vulkanen Glimsvötn fått særlig konsekvenser.