EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.noOver 200 boliger er nå planlagt av utbyggere i nærheten av Rådalen.— Dårlig lukt? Vi har ikke fått noen indikasjoner på slike problemer, sier en overrasket regiondirektør Jonny Solbakken i NCC Bolig AS, region Vest. Bergens Tidende skrev i går om beboere øverst i Råtræet, like ved forbrennings- og kloakkanleggene i Rådalen, som forteller at hverdagen blir kraftig forsuret av gass og stank fra naboen.De forstår ikke at det kan drives boligbygging i nærområdene rundt Rådalen. Har full tillit - Jeg forventer at forbrenningsanlegget ikke skal kunne ødelegge idyllen, sier Jonny Solbakken, som understreker at de første 39 boligene bygges like ved Fana stadion.Nylig er det påbegynt en større boligutbygging i åssiden mellom Fana stadion og Rådalen. NCC Bolig AS har planer for 120-130 boliger oppover i åsen, ikke mange hundre meter fra Rådalen-anleggene.Seinere vil bebyggelsen krype oppover i åsen i retning forbrenningsanlegget og Rådalen. - Vi vil ligge litt i le av åsen. Jeg forutsetter, og har tillit til, at det moderne forbrenningsanlegget holder seg innenfor kravene og drives slik at det ikke kommer lukt, sier Solbakken. Har vurdert skorsteinen Reguleringsplanen for Råvarden i Fana innebærer bygging av 400 nye boligenheter, for det meste rekkehus. Planområdet er på 470 dekar og er avgrenset av Grimseidvegen, Fanavegen og Rå næringspark. Vestbo, Bergens nest største boligbyggelag, sluttfører i disse dager forhandlinger om tomtearealer for rundt 100 boliger i rekkehus i Råvarden-området.- Vi har sjekket med offentlige myndigheter hva som kommer ut av skorsteinen fra Rådalen. Det skal ikke være noe farlig, sier administrerende direktør i Vestbo, Arne Wiederstrøm.Han sier styret også har vært på befaringer i området i ulike vindretninger, uten å merke noe til plagsom lukt.