— Vi ser med skrekk på det som har skjedd på Nygårdshøyden. Jeg vokste opp der og fikk med meg endringen fra familieboliger til hybler og kollektiv, sier Aleksander Krzywinski.

Sammen med naboene Martin Lie og Boel Johnsen ønsker han å verne om bomiljøet i Fridalen. Nylig har en huseier i et av nabohusene i Gjøas vei fått stoppordre fra kommunen for ulovlig ombygging med innredning av loft og kjeller til boenheter.

Frykter kyniske huseiere

— Interessen for nabolaget synker når folk bare bor midlertidig. Vi ønsker ikke fjerneiere av husene som leier ut til studenter og lar husene forfalle, sier Krzywinski.

I Fridalen er det bare noen minutters gange til det kommende bybanestoppet på Wergeland. Det er vel et kvarters gange til den nye høyskolen på Kronstad. Med dette i bakhodet frykter de at området vil bli attraktivt for boligspekulanter dersom kommunen gir klarsignal til å bygge om og seksjonere de eksisterende husene.

— Blir det mulig å dele husene opp i små enheter, blir det attraktivt å leie ut til studenter for eksempel. Prisen på hus som kan deles opp i fire enheter blir en helt annen enn et bolighus for småbarnsforeldre. Vi blir skviset ut av markedet, sier Boel Johnsen.

Fireåringen hennes, Torje, leker i en rolig bakgård mellom Astrupsvei og Gjøas vei. Men de tre naboene kan peke på flere hus der huseiere har forsøkt å gjøre kjellerne om til utleieenheter.

Generasjonsskifte

Naboene ser allerede tendenser til hyblifisering. Derfor håper de at kommunen vil sette en stopper for ombyggingen av husene.

— Dersom kommunen lar en huseier bygge om og seksjonere vil det skape presedens. Vi etterlyser en helhetlig plan for området, slik det er nå er det initiativrike huseiere som styrer prosessen, påpeker Krzywinksi.

Naboene tror en hyblifisering i området vil ødelegge det gode nabolaget de i dag har med mange eldre og småbarnsforeldre.

— Bomiljøet her er veldig godt. Det er et godt nettverk mellom naboene. For kort tid siden sto vi sammen og kjempet for å bevare Fridalen skole, noe vi også greide, sier Johnsen.

Nettopp at det er flere eldre som i dag bor i området, åpner for at husene om få år skifter eier.

— Det er et generasjonsskifte på gang i området her. Det bor mange eldre her som har bodd her siden husene ble bygget på 1930-tallet. Disse husene får trolig nye eiere innen få år. Selv kjøpte vi huset vårt fra noen som hadde bodd her siden huset ble bygget, sier Boel Johnsen.

Mangler planer

Også byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen kommune deler bekymringen til naboene i Fridalen.

— Tidligere har fokuset på hybelprosessen vært i sentrumsområdet. Vi har sett at det er blitt et problem og vi er bekymret for det samme i områdene rundt den nye høyskolen. Kommunen har ikke en nedskrevet politikk på dette for hele kommunen. Men det er en problemstilling vi må forholde oss mer systematisk til enn vi har gjort til nå, sier Petter Wiberg.

Brekke, Eirik