• Skal vi sitte der nede i leiligheten alene hver eneste dag? Det er ille nok lørdag og søndag, utbryter Inglaug Nordstrønen.

Det er middagstid ved Gamleheimshaugen dagsenter og styrer Astrid Leikvoll presenterer så varsomt hun klarer meldingen fra rådhuset:

Os kommunes eneste dagtilbud for eldre er foreslått nedlagt, fire år etter at det nyoppussede huset ble tatt i bruk. Nordstrønen bor i servicebolig nesten vegg-i-vegg og tør nesten ikke tenke på hvordan hverdagen blir uten dagsenteret å gå til.

Styrer Astrid Leikvoll er mest bekymret for de ti hjemmeboende aldersdemente som bruker dagsenteret.

— Flere av disse kan fortsette å bo hjemme, nettopp fordi de pårørende får avlastning her. For disse er dette forslaget verst, mener Leikvoll.

DAGLIG MØTESTED: Inglaug Nordstrønen tør nesten ikke tenke på hvordan hverdagen blir uten dagsenteret å gå til. I likhet med Hjørdis Midtseter, Anders Vaktdal og Johannes Sælen er hun flittig bruker.
FOTO: TOR HØVIK