AUDUN STØLÅS

En kvinne som ved 16-tiden lørdag kjørte bil på Fleslandsveien — på strekningen mellom Sandsli og Rådalskrysset - observerte seks-syv golfballer på flere steder tett opp til den hvite linjen på veibanen i nærheten av golfbanen ved Fana stadion. Kvinnen er urolig for hva som vil skje dersom ballene treffer en syklist eller en bil.

En annen vei

Formannen i Fana Golfklubb, Morten Menes, er overrasket over kvinnens observasjon. Ifølge ham har problemet med golfballer på avveier vært størst ved Grimseidveien, som ligger nærmere utslagsstedene til golfspillerne.

— Jeg heller mer til den oppfatning at det kan ha vært uvedkommende inne på banen og stjålet treningsballer, for siden å kaste dem fra seg langs Fleslandsveien.

På Grimseidveien har det vært ett tilfelle der en bil ble truffet av en golfball. Det resulterte i en mindre bulk. Slike skader blir normalt dekket av den forsikring som alle golfspillere plikter å ha.

— På golfbanen er det satt opp skilt som sier at spillerne ikke skal slå ballen når det er fotgjengere, ridende, syklister eller biler langs Grimseidveien, sier Menes.

Ved utslagsstedet er det satt opp nett mot Fleslandsveien, som skal fange opp golfballer på ville veier.

- Farlig å bli truffet

— Vi legger stor vekt på sikkerhet og vurderer fortløpende tiltak som må settes i verk for å bedre den ytterligere, sier Morten Menes.

Han legger til at det kan være farlig å bli truffet av en golfball, særlig hvis du er nær stedet der ballen blir slått ut fra.

— Men også på lang avstand vil du nok kjenne det hvis du blir truffet av en golfball i fart, sier Menes.