Hele lekeplassen på Fredriksberg barnehage ligger under store, gamle bøketrær. Nå er det kommet sprekker rundt grenene i flere av trærene som er rundt 120 år gamle.

— Det er litt ekkelt når vi har over 20 barn som leker her hver dag, sier Bendiksen.

Hun frykter at de gamle trærene ikke vil tåle vinteren og har tilkalt tre-ekspert Harald Bratseth i Grønn etat for å undersøke trærene nærmere.

— Dette skal vi ta tak i, lover Bratseth.

Han mener at sprekkene foreløpig kun er i barken.

— Men det er klart at når vannet trenger inn og det fryser på, så vil sprekkene sprenges ut, sier han.

Ifølge Bratseth utgjør trærene ingen umiddelbar fare.

— Vi kommer til å sikre dem med vaier for sikkerhets skyld.

ANE BØRHAUG
ANE BØRHAUG