GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noFør helgen tok fiskeribiologen prøver av bunnslammet.— Demningen er hundre år gammel. Ovenfor har det ligget malingfabrikk, verksteder og småindustri. I tidligere år har forurensningen vært omfattende. Negativt for gyting Mye av disse miljøgiftene har ligget på bunnen av dammen, men er nå skylt nedover i Nesttunvassdraget, sier Wiers. Han regner med å finne både kvikksølv og PCB i bunnslammet. - De langsiktige effektene er jeg usikker på. Men det første året vil slammet i kulpene ødelegge for gytingen, sier Wiers. Nesttunvassdraget er meget fiskerikt, og i elven er det fisket ørret på tre kilo.Atle Grimstad som leder Nesttunvassdragets venner er meget kritisk til rivingen.- Demningen er erklært som teknisk kulturminne. Fylkeskonservator Gerd Bolstad har bedt om en skriftlig henvendelse om saken. Denne demningen skulle ikke rives. Bra for laksen Produksjonsleder Ottar Midtkandal i Hordaland Vegkontor tar på seg ansvaret for rivingen av den gamle demningen. Han avviser at demningen er verneverdig.- Den måtte vekk for at vi skulle fått gjort jobben vår, menvi skal rydde opp vil trolig også sette opp en ny mindre demning lenger sør. Jeg kan ikke se at fjerningen av demningen er noe problem. Blir det noe av laksetrappen i Hopsfossen, kan store deler av vassdraget blir lakseførende når denne demningen er vekke.