DAG IDAR TRYGGESTAD

RUNE CHRISTOPHERSEN

— Det vil være et ikke ubetydelig behov for sikring av blant andre vitner dersom Ramsland skulle bli sluppet løs i nær fremtid, sa statsadvokat Randi Gabrielsen i sin prosedyre for lagmannsretten i går.

Hun ba retten merke seg uttalelsene fra de sakkyndige om Ramslands psyke

— Jeg spurte dem om det er utsikter til bedring. Deres svar var utvetydig: Nei, skjer det noe, så kan det bli til det verre, var svaret deres.

- En farlig mann

Gabrielsen mente det var grunn til å bekymre seg både for aktører i rettsvesenet og personer som har vitnet mot Ramsland i drapssaken.

— Vi har med en farlig mann å gjøre, sa hun.

Likevel ba ikke Gabrielsen om forvaring da hun la ned påstand om 21 års fengsel i går.

— Men jeg ber retten vurdere dette, eller gi et klart signal i dommen om at prøveløslatelse ikke er ønskelig, fortsatte Gabrielsen.

— Det er vel ikke rettens oppgave å avgjøre det spørsmålet? brøt lagdommer Jon Atle Njøsen inn.

Dommeren ville også vite hvorfor Gabrielsen la ned påstand om 21 års fengsel, når hun i tingretten ba om ett år mindre.

- Må ha levd i frykt

Gabrielsen mente at det nå hadde kommet frem nye, skjerpende opplysninger om frykten Ingse Rønnestad må ha levd med. Blant annet viste hun til dagboknotater hvor dette kommer frem.

— Dette var bevis vi ikke hadde i tingretten. I denne saken finnes det overhodet ingen formildende omstendigheter. Vi står overfor et drap som bærer preg av en regulær henrettelse. Et drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter, sa Gabrielsen.

Etter at hun var ferdig med sin prosedyre ville Gabrielsen ikke utdype hva hun mente om Ramslands farlighet, og hvem som kan være utsatt for fare.

— Du hørte hva jeg sa. Jeg vil ikke utdype det ytterligere, sier Gabrielsen.

Overfor retten trakk hun frem at Ramsland har vist seg å være en svært målbevisst mann. En veltrent mann, en kriger som i forsvaret har lært seg å være strateg.

— Merk dere hva Ingse sa til flere av sine venninner: «Skjer det noe med meg, så vet alle at det er Trond».

— Det må ha vært en langvarig lidelse for avdøde, sa Gabrielsen.

Bør koste dyrt

I tingretten ble Trond Ramsland dømt til å betale 250.000 kroner i saksomkostning. Årsaken til det historiske beløpet, var at retten mente Ramsland burde belastes økonomisk fordi han hadde sørget for en unødig bred saksbehandling, ved å så tvil rundt ethvert bevis.

Og at han krevde en privat engasjert psykiatrisk sakkyndig.

— Han be dømt til å betale 250.000 i tingretten. Jeg mener han bør dømmes til å betale et tilsvarende beløp for lagmannsretten, sier Gabrielsen.

FARLIG: Statsadvokaten mener retten bør vurdere å idømme Trond Ramsland forvaring. Hun krevde også at marineoffiseren dømmes til 21 års fengsel. Ramslands forsvarer, advokat Kaj Wigum, mener det ikke finnes bevis for å påstå at Ramsland er farlig.<br/> FOTO: KNUT STRAND