• Jeg er glad for at denne rapporten er laget. Konklusjonene er svært alvorlige for Bergen kommune.

Det sier leder i komité for miljø og byutvikling, Anne Gine Hestetun (A).

— Bergen kommune er helt avhengig av bred tillit ute i befolkningen. Den tilliten er i fare. Det kan ikke være slik at det er lettere for utbygger som har gjort noe ulovlig å be om tilgivelse enn å få tillatelse.

Hestetun mener det gjenstår mye arbeid for å bygge opp tilliten til byggesaksbehandlingen.

— Jeg vurderer at det er et godt stykke arbeid som må gjøres i oppfølging av ulovlighetssaker. Det krever at rutiner er på plass og at rutinene etterleves, og det krever ressurser. Dette er byrådsleder Lisbeth Iversens ansvar. Hun må rydde opp.