Tidligere kunne yrkesoffiserer bare avskjediges gjennom dom i rettsapparatet. Deres oppsigelsesvern var betydelig sterkere enn for andre statsansatte.

— Det henger sammen med den spesielle arbeidssituasjonen for offiserer. Vi fører en omflakkende tilværelse, og kan bli beordret hit og dit. Vi kan gjerne bare sitte i en stilling i to-tre år. Oppsigelsesvernet har vært en garanti for at Forsvaret deretter må finne en ny stilling til oss, sier Rolf Ledal, som er områdetillitsvalgt på Vestlandet for Befalets Fellesorganisasjon.

Vantro

Tillitsvalgte over hele landet ble overrumplet av vedtaket i Stortingets forsvarskomité nylig.

— Vi reagerte med vantro. Vi har hørt tanken nevnt tidligere, men trodde den var forlatt da Forsvarsdepartementet ikke fremmet dette i sin proposisjon, sier Ledal.

De tillitsvalgte er mest opprørt over at vedtaket ble gitt tilbakevirkende kraft. Det betyr at befal med lang fartstid i prinsippet kan bli oppsagt allerede 2. januar, dagen etter at den nye loven trer i kraft.

— Vi er spesielt skuffet over at det var Arbeiderpartiet som gikk i bresjen for denne endringen, sier Rolf Ledal.

Flere tillitsvalgte mener vedtaket om tilbakevirkende kraft er i strid med Grunnloven.

— Der står det at ingen lover skal gis tilbakevirkende kraft, sier Rolf Ledal.

Overflødighet

Hensikten bak vedtaket om å sløyfe offiserenes sterke oppsigelsesvern, er at det skal bli lettere å gjøre noe med en forventet overflødighet på befalssiden.

— Vi mener fremtidig overtallighet kan håndteres på andre måter, som for eksempel ved å senke særaldersgrensen fra 60 til 55 år. Forsvaret kunne også ha videreført linjen med avgangsstimulerende tiltak, som avskjed med redusert lønn, mener Ledal.

I forsvarskomiteens vedtak skinner det tydelig gjennom at Stortinget er spesielt opptatt av å beholde operativt befal under 35 år.

— Det virker som om befal over denne aldersgrensen ikke er verdt noe. Sannheten er at mange rutinerte offiserer sitter på svært verdifull kompetanse for Forsvaret, sier Rolf Ledal.

Fortjener roligere tilværelse

Han er også opptatt av at befal som har stått på i 15-20 år, hoppet fra den ene stillingen til den andre, og vært på sammenhengende flyttefot med familien, må få anledning til en roligere jobbtilværelse etter lang og tro tjeneste.

— Nå risikerer de i stedet å bli oppsagt fordi det ikke lenger er noen stillinger til dem, sier den BFO-tillitsvalgte.

Også om bord i fartøyene er fjerningen av oppsigelsesvernet mottatt med uro.

— Vi føler oss litt dolket i ryggen. Pliktene vi har overfor Forsvaret som arbeidsgiver er ikke rørt, men vi har mistet en vesentlig rettighet, sier kapteinløytnant Arnstein Qvam, som tjenestegjør om bord i KNM «Horten».

Usikker

— Er du redd for jobben din?

— Ikke i overskuelig fremtid. Men jeg er selvsagt usikker på hvilken fremtid jeg har i Forsvaret om noen år, sier han.

— Ellers har jeg alltid anbefalt folk å ta yrkesbefalutdanning. Nå vil jeg tenke meg om før jeg gjør det.

— Ja, det er ikke kjekt å risikere å bli sparket ut av Forsvaret når du runder 35 år, tilføyer kollega og løytnant Roar Homble.

UTRYGG FREMTID: - Yrkesbefal får en mer usikker fremtid, sier tillitsvalgt Rolf Ledal (t.h.) i Befalets Fellesorganisasjon. Han og Arnstein Qvam, Arild Johnsen, Terje Kalvig, Roar Homble og Fredrik Meyer-Lampe (fra v.) er fortørnet over at oppsigelsesvernet deres er fjernet. <p/> KNUT EGIL WANG (foto)