Helse Bergen mener pasientene vil blir rammet som følge av at 142 ansatte går ut i streik fredag.

— Vi har søkt om dispensasjon for 41 ansatte, men har bare fått innvilget et fåtall av disse for dagen i dag, forteller Mona Høgli, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen.

— Dersom vi ikke får disse dispensasjonene i hele streikeperioden, frykter vi at det vil oppstå fare for liv og helse. For eksempel har vi sykepleiere som inngår i beredskapsteam, og hvis vi ikke får dispensasjon for disse kan det blir alvorlig, sier hun.

Høgli legger til at pasientene vil merke streiken i tiden fremover.

— Det ligger an til at en del planlagte operasjoner og annen behandling blir utsatt, sier Høgli.

Forhandlingsleder Lisbeth Normann i Unio avviser at streikeuttaket kan føre til fare for liv og helse.

— Vi fører alltid streik på en ansvarlig måte, og mener vi har et ansvarlig uttak. For eksempel har vi skjermet kreftpasienter, syke barn, akuttbemanningen og psykiatrien, sier Normann. Hun sier Unio ikke har tatt stilling til når eller hvordan streiken eventuelt vil trappes opp.