— Problemet er at kiterne kommer for nær jernbanelinjen. Snorer og skjermer kan bli hengende fast i ledninger som fører strøm med 15.000 volt. Å komme i kontakt med disse gjennom snorer eller på annen måte kan derfor være livsfarlig, sier kommunikasjonssjef Inge Hjertås i Jernbaneverket.

Kiter på perrongen

Hvert år på denne tiden pleier han og kollegene å advare folk mot å krysse jernbanelinjen i høyfjellet. Det gjør de også i år, men Hjertås ønsker spesielt å fokusere på kiterne denne sesongen.

— Det blir flere og flere som bruker kite, og det er sikkert en fin sport. Men de må være forsiktige langs toglinjen, sier Hjertås.

På Finse opplever Jernbaneverket at enkelte kiter inn på selve stasjonen. I stedenfor å gå opp den lille bakken fra Finsevatn til hotellet, bruker de kiten.

— Et lite vindkast er alt som skal til for at kiten havner i sporet eller i ledningene. Det vil vi absolutt advare mot, sier kommunikasjonssjefen.

Stopper togene

I tillegg til at det er svært farlig for en kiter å komme i kontakt med strømførende ledninger, kan det også føre til togstans på linjen.

— Kjørestrømmen må kobles ut, ledningsarbeidet må jordes og fagpersonale må tilkalles med spesialvogn for å klippe ned det som henger i ledningen, sier Hjertås.

Men til tross for faren ved å kite er det fremdeles skiløpere som krysser sporet på uvettig vis som Jernbaneverket er aller mest bekymret for.

— Toget kommer fort og stille, understreker Hjertåas.