— Driftsbudsjettet er nå så lavt at det finnes ikke et eneste sted å kutte. Eneste muligheten er betjeningen, og den er allerede kuttet til beinet, sier Foss, leder i Norges Fengsel- og Friomsorgsforbund, region vest.

Hun er redd for at vi kan komme til å følge svenskene i å oppleve drap på innsiden av norske murer.

— Dagens bemanningssituasjon går på sikkerheten løs. I realiteten er det to millioner kroner mindre til drift i Kriminalomsorgen Region Vest i revidert budsjett enn i fjor, mener Foss.

Hun synes det er positivt at justisminister Knut Storberget satser på å få ned soningskøene, men mener at han da må være villig til å betale prisen for prosessen.

— Slik der er nå, så går det over alle støvleskaft. Det er for få betjenter på jobb, og vi mangler faglært personell. Det går ut over arbeidsmiljøet og innholdet i soningen. Vi må tenke på at vi skal ha ut igjen folk som vi ønsker å ha til naboer, sier Foss.

Hun mistenker at politikerne ikke prioriterer kriminalomsorgen fordi det ikke gir mye ære å bevilge penger til flere fengselsbetjenter.

— I Dagbladet på lørdag sa justisministeren at kriminalomsorgen har vært en Lada, men at nå skal den bli en Mercedes. Den er ikke en Lada en gang, den er en moped, sier Foss.

Utviklingen går i retning av flere åpne soningsplasser. Foss sier det er vel så viktig med god lukkede soningsforhold, og mener det er behov for flere lukkede plasser.

— I en del tilfeller er det ikke galt å sette folk i fengsel. Det er den beste løsningen, sier Foss.

— På Bjørgvin sitter det en blanding av vanekriminelle og folk som er tidligere ustraffede. Å havne i fengsel med erfarne kriminelle kan være en skremmende opplevelse for vanlige folk som har gjort en tabbe, sier Foss.