— Til nå har vi snakket mest om akuttiltak på vinteren når luftforurensingen er på sitt verste. Men de nye funnene underbygger behovet for langsiktige tiltak som permanent reduserer svevestøv hele året.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret i Bergen, Harald Schjelderup, snakker om den nye studien som viser at selv lave verdier av svevestøv i luften øker risikoen for lungekreft.

BT omtalte studien lørdag.

— Forskningsrapporten forteller det vi har hatt mistanke om. Det gir oss en ekstra dytt bak til å jobbe enda mer alvorlig med problemet. Bergensernes helse er det aller viktigste for oss folkevalgte i Bergen, sier Ap-politikeren.

Risiko som fryktet

Schjelderup mener forskningen viser at det først og fremst er de langsiktige tiltakene det må jobbes med. Schjelderup understreker at mange tiltak er i gang, men han ønsker fortgang i prosessene.

— Det handler om bevissthet, om å koordinere og intensivere arbeidet slik at dette ikke tar altfor lang tid. Vi må utføre nye tiltak og få fortgang i planer som vil gi permanent redusert mengde av svevestøv. Noe vil være nasjonalpolitikk, men Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune kan gjøre mye, sier han.

— Endring til drivstofftyper som reduserer NOx i tillegg til CO2 er en nasjonal sak, men vi lokalt kan tilrettelegge med ladepunkter for el-biler, for eksempel.

Ønsker tunnel til Arna

Schjelderup ser på den omstridte traseen for Arna-tunnelen mellom Fjøsanger og Arna som et viktig moment for å bedre bergensluften. Tunnellen vil lede Kyststamvegen E39 utenfor Bergen sentrum.

— Det er et stort og omfattende prosjekt, men det tiltaket alene vil kunne ha stor effekt for byluften i Bergen, og også trafikkavviklingen, sier Schjelderup.

Politikeren mener også det er viktig å opprettholde fokuset på et bedre kollektivtilbud.

— Pris spiller selvfølgelig en rolle, og det finnes grenser for hvor dyre kollektivprisene kan være, men det aller viktigste er at tilbudet blir så godt at det oppfattes som et reelt alternativ til bil. Det er hyppighet og pålitelighet som er viktigst, sier han.

Schjelderup ønsker i tillegg gjeninnføring av vrakpanten på gamle ovner, og fortgang i prosjektet som innebærer

HELE ÅRET: Harald Schjelderup ønsker økt fokus på luften i Bergen, også når byen ikke ser ut som dette.
Helge Sunde

at skip skal koble seg til landstrøm når de ligger til kai i Bergen.

Gevinst foran pris

— Vil ikke alle disse tiltakene bli dyre?

— Når det handler om noe så viktig som folkehelsen, vil det betale seg både for den enkelte og samfunnet som helhet. Nå har vi fått ny forskning som påpeker en økt fare for lungekreft. Da er dette et helt nødvendig arbeid som vi ikke kan se vekk fra. Prislappen for tiltakene er sånn sett lav mot gevinstene samfunnet vil ha, sier Schjelderup.

— Jeg er optimist, men denne rapporten er tankevekkende. Den forteller at dette faktisk er alvor og krever vår fulle oppmerksomhet i årene som kommer.

- Kjører du selv bil?

— Jeg har nylig flyttet til Skjold, så fra nå av er det bybane til og fra jobb. I tillegg har jeg vært bevisst på å kjøpe en bil med moderne bensinmotor med lave NOx-utslipp. Vi kan ikke være så naive at vi tror at vi ikke kommer til å bruke bil i fremtiden også. Bilen er kommet for å bli i Bergen, men vi må ha smarte løsninger som stimulerer til mer miljøvennlig atferd.

Diskuter luftkvaliteten i Bergen i kommentfeltet nederst.

ALVORLIG: - Bergensernes helse er det aller viktigste, sier Harald Schjelderup.
Ørjan Deisz
FORURENSET: Konsentrasjonen av grovt svevestøv (øverst), fint svevestøv (midten) og nitrogendioksid (nederst) på Danmarks plass tre døgn i midten av januar i år.
LUFTKVALITET.INFO