Utbygging av kollektivfelt langs strekningen Kalfaret-Landås har ført til at trafikken over Landås går tregt. Bilister i kø har derfor svingt inn på Erleveien om morgenen samtidig som barna blir levert i barnehagen. Bilistene har også brukt skoleveien til Landås skole som snarvei.

Daglig leder i barnehagen Vappus Erleveien, Signe-Lise Lagestrand, og rektor ved Landås skole, Børje Helander, er bekymret.

Problem siden i sommer

– At folk tar såkalte snarveier har vært et problem siden etter sommerferien i fjor, og dette er noe som opptar både foreldre og ansatte. Vi har følt oss utrygge mange ganger, sier Lagestrand.

Sammen med Landås skole sendte barnehagen brev til samferdselsetaten i september i fjor, og håpet at de ville sette inn tiltak for å sikre veien,

– Vi foretok en fart— og bilmåling i området. Fordi hastigheten på bilene i gjennomsnitt lå under 30 km/t, fant vi det ikke hensiktsmessig å legge inn fartsdumper i veien, sier samferdselsdirektør i Bergen kommune, Ove Foldnes.

Lagestrand har bedt om å få tilsendt denne rapporten. Hun mener at problemet er reelt, men at målingene ikke har fanget det opp.

– Dersom de hadde stilt seg opp mellom klokken 8 og 9, tror jeg de hadde kommet til et annet resultat, sier Lagestrand.

Har tatt lang tid

– Hvordan opplever du situasjonen?

– Vi kjenner oss utrygge, og vi ønsker at barna skal ha trygg ferdsel til barnehagen. Jeg syns det har tatt lang tid fra vi sendte henvendelsen til vi fikk svar. Man skulle trodd at slike saker ble prioritert, sier Lagestrand.

Da hun ikke fikk gjennomslag for å få satt inn fartsdumper, ba hun om å få satt opp et skilt som informerte om at det her ligger en barnehage.

– Jeg sendte en henvendelse for fjorten dager siden, men jeg har ikke hørt noe ennå, sier hun.

Samferdselsdirektør Foldnes sier at han skal undersøke hvorfor det ikke finnes skilt som opplyser om barnehagen.

– Normalt er det slike skilt ved alle skoler og barnehager. Vi får se på hvorfor det ikke er det her, sier Foldnes.

Farligere skolevei

Rektor ved Landås skole, Børje Helander, har også opplevd at trafikken har økt langs skoleveien.

– Hvilke konsekvenser får dette for dere?

– Vi får en farligere skolevei, og det vil nok oppstå farlige situasjoner. Vi har foreløpig ingen rapporter om slike situasjoner, men faren er jo der, sier han.

Rektoren kan fortelle at også her har foreldrene reagert på trafikkøkningen.

Samferdselsdirektør Ove Foldnes sier at det skal foretas en ny fart- og bilmåling i løpet av andre halvdel av mars. Han tror trafikken vil lette når anleggsarbeidet Landås-Kalfaret er ferdigstilt.

Ifølge sjefingeniør for veiprosjektet, Jan Olav Skogland, vil ikke opprustningen av veien fra Kalfaret til Landås stå ferdig før tidligst i mai.

Paul S. Amundsen