Stortingsrepresentanten reagerer sterkt på at Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) nå holder tilbake deler av belønningsmiddelordningen.

Som BT skrev i torsdags-avisen har departementet bestemt seg for å holde tilbake 60 av 150 millioner kroner i tilskudd til kollektivtrafikken i Bergen.

Årsaken er at de mener Bergen og Hordaland ikke har innført nok trafikkrestriktive tiltak.

— At regjeringen nok en gang svikter Bergen, er alvorlig. I dag har vi en situasjon hvor Bergen har gjort mer på kollektivtrafikken enn noen andre byer, ved å bygge Bybanen. Man har også fått stagnasjon i trafikken inn mot sentrum. Til tross for dette holder de igjen på midlene.

Lukter rødgrønt

Halleraker mener det er spesielt at departementets egen fagetat nå skal vurdere disse tallene.

— Det lukter virkelig rødgrønn overstyringspolitikk av dette.

Halleraker kommer til å stille spørsmål til Kleppa om denne saken i Stortinget. Han er bekymret over at Vegdirektoratet skal kvalitetssikre tallene som Statens vegvesen her i vest har laget, i forbindelse med bompengesøknaden. Han frykter den ekstra kvalitetssikringen vil utsette bompengesøknaden.

— Hvis ikke den søknaden kommer til Stortinget snart, vil alle prosjekter bli utsatt. Det vil ikke være penger til videreføring av prosjektet.

Venstre er forundret over regjeringens innstilling. I går kom det frem at Vegdirektoratet skal foreta en kvalitetssikring av tallene vegvesenet har lagt frem. I følge Statens vegvesen vil nemlig trafikken gå ned med med 12 prosent, dersom man hever bompengene. Dette skal skje 1.1 2013, og Bergen og Hordaland mener de da overoppfyller kravene fra regjeringen.

— Stoler de ikke på utregningene av deres egne etater, spør fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V).

Hun mener det virker spesielt at departementet nå må kvalitetssikre disse tallene lenge før tiltakene er iverksatt.

— Venstre ville ha køprising inn i avtalen, men det fikk en ikke med byrådspartienes motstand mot mindre kø på veiene. Køprising ville gjort trafikknedgangen sikrere og bedre fordelt gjennom døgnet. Likevel er jeg forundret over at ikke Samferdselsdepartementet stoler på sine egne etater.

Seg selv å skylde

Ruth Grung (Ap) på fylkestinget mener det er synd at Bergen ikke fikk alle pengene.

— Men det var ikke uventet.

I går var det fylkesutvalgsmøte på Austevoll. Ap tok opp alternativer som kunne sikre at Bergen og Hordaland får de resterende 60 millionene.

— Det er to tiltak som redusere trafikken i rushet. Det er tidsdifferensierte bompenger og mer restriktiv parkeringspolitikk, sier hun.

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne mener ingen bør være overrasket over dette.

— Manglende restriksjoner på bilbruk fører til manglende støtte til kollektivtilbudet.

Hva mener du? Bør Bergen få alle belønningsmidlene?

KRITISK: Øyvind Halleraker (H)