• Han vil ikke tåle et fengselsopphold, mener foreldre og forsvarer.

Politiadvokat Britt Meling mener det er stor fare for at 25-åringen begår ny kriminalitet hvis han ikke blir plassert bak lås og slå. Hun vil holde ham fengslet til saken kommer opp for retten.

Selv vil 25-åringen tilbake til behandlingsinstitusjonen, der han synes han har fått god hjelp.

— Jeg vil ikke i fengsel igjen, jeg klarer det ikke, har 25-åringen sagt til familiemedlemmer.

Foreldrene har i flere år forsøkt å få hjelp til sønnen, som sliter med store psykiske problemer i tillegg til rusavhengighet.

Institusjonen hvor han har oppholdt seg de siste tre ukene har sagt seg villige til å ta imot ham igjen. Forsvarer Rolf Knudsen ba derfor om at 25-åringen ble løslatt på vilkår om at han måtte dra tilbake til behandling.

Politiet mener derimot at 25-åringen har fått sin sjanse, og misbrukt den. Det er Nordhordland tingrett enig i, og 25-åringen ble i går fengslet for fire uker.

— Jeg er rystet. Han trenger rusavvenning og behandling, ikke fengsel. Han vil ikke klare dette, sier 25-åringens mor.

Også forsvarer Rolf Knudsen er bekymret for klientens psykiske helse.

— Han er langt nede, sier han.