Solheim sier han ikke vil ikke blande seg inn i hvordan lokalpolitikerne vil redusere biltrafikken, så lenge det skjer noe. Men han oppfordrer politikerne til å gå foran, ikke dilte etter folkemeningen.

— Det er et generelt problem i klimakampen at hvert enkelt virkemiddel møter motstand fra mange, selv om alle er enige om målet, sier han.

Solheim er derfor ikke overrasket over at BTs måling viser flertall imot rushtidsavgift, særlig fordi spørsmålet ikke inneholdt de positive virkemidlene SV vil ha.

— Det er alltid politikernes oppgaver å lytte til folket. Men av og til må man gå foran også, sier han.

Leder i Bergen SV, Åge Chr. Jacobsen, står på ønsket om en folkeavstemning, selv om BTs måling viser flertall imot.

— Dette dreier seg om vi skal bruke 30 milliarder til vei eller om vi skal bruke de pengene til bybane og andre kollektivtiltak. Et så stort spørsmål fortjener folket å få si noe om, mener han.

Samtidig mener SV det er viktig å ha på plass disse tiltakene før rushtidsavgift settes inn:

  • Kollektivfelt på alle hovedinnfartsårer.
  • Styrking av bussparken. Flere busser, hyppigere avganger og god regularitet.
  • 2000 parkeringsplasser flyttes ut av sentrum og det bygges innfartsparkering i bydelene.
  • Ideelt sett burde også Bybanen vært i gang, slik at kollektivtilbudet var reelt for flere av dem som i dag kjører bil. Da må vi i så fall vente med folkeavstemning til 2010, sier Jacobsen.
FRYKTER NEI FRA FOLKET: Miljøvernminister Erik Solheim oppfordrer politikerne til å gå foran, ikke dilte etter folkemeningen.
SCANPIX