Oslo har opplevd en formidabel suksess i kampen mot lommetyver. Fra 2013 til første halvår i 2014 reduserte hovedstaden antall anmeldte tyverier med 20 prosent. Nå advarer Oslo-politiet mot at tyvene vil flytte seg til andre norske storbyer.

— Når kriminelle miljøer blir satt under press, er det naturlig at de søker nye jaktmarker for sin lyssky virksomhet, sier Bjørn Hansen, stasjonssjefved Sentrum politistasjon i Oslo, og legger til:

— Bergen, Stavanger og Trondheim er åpenbart byer som vil merke oppgang i lommetyverier, etter nedgangen i Oslo.

Mobile kriminelle

— Jeg nylig fikk litt «kjeft» av en politisjef i København. De har merket en voldsom oppgang i antall lommetyverier i samme periode som Oslo-politiet reduserte denne type kriminalitet, sier han.

Det er ingen grunn til å tro at ikke også norske byer vil merke lommetyv-eksporten fra Oslo etter politiets innsats i hovedstaden.

Leder for tyveri— og brannavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon, Knut Ellersen, deler Oslo-politiets bekymring, selv om Bergen har opplevd en svak nedgang i lommetyverier. Tall fra første halvår i 2014 viser 1061 anmeldte lommetyverier. I samme periode i fjor var tallet 1153.

— Kriminelle i dag er mobile, så vi må be publikum være ekstra oppmerksomme, sier Ellersen.

Han tror nordmenn generelt er mer aktsomme i utlandet, enn når de ferdes i sitt eget nærmiljø.

— Vi ser at mange er lette ofre når de er beruset, så man bør bruke hodet og ikke «invitere» lommetyvene ned i vesken eller lommene når man er på byen en lørdagskveld, sier han.

- Hva med de gode erfaringene fra Oslo?

— Vi utveksler erfaringer, men å opprette en egen lommetyverigruppe er et spørsmål om ressurser. Foreløpig har vi ikke slike planer i Bergen, sier han.

Ellersen understreker at politiet forsøker å prioritere denne type kriminalitet så godt som mulig ut fra de ressursene som politiet disponerer til enhver tid.

Opprette egen tyverigruppe

I august 2012 opprettet Oslo-politiet en egen gruppe med 21 tjenestemenn som jobbet målrettet mot lommetyverier.

— De følger saken fra gaten til tiltale er reist. Vi har knapt nok et eneste pinkode-tyveri registret hos oss lenger, sier Hansen.

Suksessformelen består av en rekke ulike tiltak, ifølge politisjefen.

Han nevner spesielt spaning og samarbeid med utsteder og offentlige transportselskaper.

— Det viktigeste er at vi holder trøkket oppe over tid. Lommetyverigruppen i Oslo er kommet for å bli, sier Hansen.

Roser Oslo-modellen

Europeiske Reiseforsikring utbetalte 22,3 millioner kroner i erstatning i 2012 etter tyveri av mobiltelefoner, en økning på 27% i forhold til toppåret 2011. Antallet tyverier økte i denne perioden med 29 %. Trenden fortsatte i 2013, uten at den eksakte oversikten er klar.

— Tyveriutviklingen i Norge har i mange år «satt grå hår i hodet på oss». Vi har lenge hatt et samarbeid med politiet i Oslo der hensikten har vært å bidra til å få ned tyveriutviklingen i hovedstaden, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Foruten informasjonshefter om hvilke forholdsregler folk bør ta, blir også folk nå tydelig varslet over høyttaleranlegg om at det er mange lommetyver på T-baner, busser og kjøpesentre.

Hun mener flere politidistrikt bør adoptere Oslo-modellen.

— Vi vil på det sterkeste anbefale politidistrikt i de største byene å vurdere egne enheter som kun arbeider med lommetyverier, slik man har gjort i Oslo, sier Vennesland.