— Meningen med reform '94 var at det skulle koste det samme å ha en elev i bedrift, som å ha en elev i skole. Men mens kostnadene med skoleplasser øker, er tilskuddene til opplæringskontor og lærebedrifter nå redusert, sier Leder Vigdis Ravnøy i Yrkesopplæringsnemnda. Etter at blant annet Arbeiderpartiet har protestert, håper hun nå at dette blir tatt opp og gjort om i revidert statsbudsjett.

Statsbudsjettet er redusert med 160 millioner kroner i tilskudd til lærlingordningen. Tilskuddet pr. lærling er redusert med 14.000 kroner, eller 17,5 prosent. Ravnøy forklarer at dette rammer opplæringskontorene spesielt hardt.

Ravnøy sier at det er for tidlig å vite om ordningen har hatt noen konsekvenser for årets læreplasser.