— Her oppbevares farlig gods, gjenstander og kjemikalier. Dette kan gi farlige gasser. Eksperter vurderer nå om beboere i området skal evakueres, sier vaktsjef Rasmus Eikemo ved Hordaland politidistrikt.

De nærmeste husene er ca 150 meter fra anlegget.