• Bergen kommune informerer ikke godt nok, sier fylkestannlegen.

— Vi er klare til å gi behandling, men vi vet ikke hvem vi skal behandle, sier fylkestannlege Arne Åsan.

Som eneste kommune i Hordaland, har Bergen manglende avtaler med den offentlige tannhelsetjenesten. Det viser en forvaltningsrevisjon gjort av Deloitte for Hordaland fylkeskommune.

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er avhengig av informasjon fra kommunene for å nå pasienter i prioriterte grupper med rett på gratis tannbehandling. Dette gjelder særlig brukere av hjemmesykepleien, men også innvandrere, asylsøkere/flyktninger og rusavhengige.

Derfor har DOT utarbeidet en samarbeidsavtale med kommunene om tannhelsetjenestene. Ifølge rapporten har denne avtalen raskt blitt inngått i alle kommuner i Hordaland, med unntak av Bergen.

Betalte 20.000 kroner

Etter lang tid underskrev også Bergen kommune samarbeidsavtalen, men det står fremdeles mye arbeid igjen for å få alle de underliggende avtalene på plass.

Det betyr at det er vanskelig for DOT å vite hvem som har rett på gratis tannbehandling, ifølge fylkestannlegen.

— Vi har et eksempel på en i hjemmesykepleien som ikke ble informert av kommunen om retten han har til gratis tannbehandling. Han gikk derfor til en privat tannlege. Regning kom på 20.000 kroner. De pårørende oppdaget senere med en tilfeldighet at han skulle fått dette gratis, sier Åsan.

— Jeg antar det finnes flere slike eksempler i Bergen, tilføyer han.

I en kommentar til rapporten fra Deloitte, skriver fylkesrådmannen:

«Det er uheldig at dei største vanskane med å inngå slike samarbeidsavtaler gjeld den klart største kommunen i fylket - Bergen kommune. Grunna manglande avtalar i Bergen kommune er det sannsynlig at enkelte innbyggjarar i Bergen kommune ikkje får tilbod om det gratis tannhelsetilbodet som dei har rett på.»

Størst risiko for eldre

Det er særlig de eldre i hjemmesykepleien som risikerer ikke å få tannbehandlingen de har krav på.

— Det er den gruppen det er vanskeligst å ha oversikt over. Vi vet ikke hvem det er som har rett på gratis tannhelsetjenester og hvem som ønsker det. Bergen kommune og spesielt pleie- og omsorgstjenesten gir oss ikke tilbakemeldinger, sier Åsan.

— I tillegg vet vi at mange av de pleietrengende har et relativt stort behov for tilsyn og behandling. De aller fleste har jo egne tenner, sier han.

At denne gruppen blir innkalt til tannlegen, er også viktig fordi de ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien forteller at det er en utfordring å stelle tennene til de eldre, står det i rapporten. Det kan også være vanskelig å avdekke smerter hos demente.

- Får skriftlig orientering

Politisk rådgiver for helsebyråd Hilde Onarheim, Eirik B. Tenfjord, forklarer at det har tatt tid å få på plass avtalen fordi det jobbes med en juridisk avklaring på hva slags informasjon om brukerne kommunen kan sende til tannhelsetjenesten.

Han tilbakeviser at kommunen informerer for dårlig, og sier at alle brukerne får skriftlig orientering om sine rettigheter.

— En avklaring og løsning skal foreligge snarest mulig. Frem til det er på plass, opprettholder vi den mangeårige praksisen med å sende tannhelsetjenesten fullstendige lister over hvem som har krav på gratis tannhelsetjeneste, sier han.

Men dette mener fylkestannlegen ikke er en god løsning.

— Vi vil ikke ha fullstendige lister over de med rett på tjenesten, men de som har rett på den og som ønsker den. Vi er klare til å gi behandling, men da må vi vite hvem som ønsker det, sier Åsan.

Oppdatering torsdag formiddag: Pasienten fikk til slutt pengene refundert av kommunen og fylkeskommunen.

Synspunkter? Si din mening her.