I en høringsuttalelse til Luftfartsverket går Konkurransetilsynet inn for å endre avgiftene i norsk luftfart. Høyere avgifter på de mest trafikkerte flyplassene og lavere avgifter på de små er idéen som tilsynet nå lanserer. Tilsynet kan også tenke seg høyere avgifter på flyreiser i morgen— og ettermiddagsrushet, og lavere avgifter midt på dagen.

Forslaget slår usedvanlig dårlig an hos SAS og Braathens. Det samme gjør det hos Luftfartsselskapene Fellesorganisasjon. Ifølge SAS-direktør Jan Mannerud er Flesland i norsk sammenheng en stor og travel flyplass. Flesland vil derfor få økte avgifter, og dermed dyrere flybilletter dersom Konkurransetilsynets avgiftsforslag vinner frem.

Frykter ny spiral

— Det vi minst av alt trenger nå, er nye avgifter som gjør det dyrere å fly, og som dermed bringer oss inn i en ny spiral med nedgang i trafikken, sier informasjonsdirektør Anne Grete Ellingsen i Braathens til Bergens Tidende.

SAS-direktør Jan Mannerud er enig.

— Vi synes det er bra at Konkurransetilsynet engasjerer seg i luftfartsspørsmål. Men den profilen man nå foreslår på avgiftene kan umulig være veien å gå. Dette er verken passasjerene eller flyselskapene tjent med, hevder Mannerud overfor Bergens Tidende.

Fremmer konkurranse

Konkurransetilsynet mener at en omlegging av avgiftssystemet etter flyplassenes trafikktall og størrelse, vil gi lavere takster på de minst trafikkerte flyplassene, og høyere på de travleste. Dette fremmer samfunnsøkonomisk effektivitet og konkurranse, noe som igjen kan stimulere til nyetableringer, konkurranse mellom flyselskapene og bedre utnyttelse av kapasiteten ved flyplassene. En omlegging av avgiftene kan også hjelpe flere lavprisselskaper til å etablere seg i Norge, mener tilsynet.

SAS-direktør Jan Mannerud hevder at dette en ren teori som neppe lar seg omsette i praksis.

Legger ned ruter?

— Konkurransetilsynets modell vil bety økte flypriser fordi avgiftene må legges inn i billettprisene til og fra de største flyplassene, altså der hovedtyngden av flytrafikken går. På Flesland vil dette føre til dyrere billetter for store kundegrupper. Passasjerer til og fra Bergen kan jo heller ikke velge en alternativ flyplass for å få ned billettprisen, mener Mannerud.

I tillegg til Konkurransetilsynets forslag, frykter Mannerud også at Luftfartsverket velter kostnadene med økt sikkerhet på norske flyplasser over på flyselskapene.

— Her snakker vi om økte kostnader på ca. 500 millioner kroner i året. Må flyselskapene dekke dette, må vi vurdere om dagens rutenettet kan opprettholdes. SAS vil ikke fly ulønnsomme ruter.

Må tjene penger

Informasjonsdirektør Anne Grete Ellingsen sier at flyselskapene har erfaring for at det er sammenheng mellom avgiftsnivå og etterspørsel. Det er også grenser for hvor mange lavprisselskaper det er plass til i et land med 4,5 millioner innbyggere.

— Billettprisene er generelt gått ned, og vi har fått et stabilt prisnivå igjen. Vi ønsker ikke en ny omlegging med nye avgifter og dermed økte priser. Vi vil gjerne fly flest mulig passasjerer til lavest mulig pris og samtidig tjene penger.