– Vi frykter den nye forskriften vil skape kaotiske tilstander på kaien. Det blir den vanlige trafikant som får svi, og vi vil få kjeften, sier Tron Erling Vikøren, kaptein på MF «Fanafjord».

Rolig manøvrerer han den enorme gassfergen til kai ved Sandvikvåg på Fitjar en mørk novemberdag.

Fergen, som kan ta 212 biler og 589 passasjerer, har med seg et fåtall biler, to trailere – og bakerst en lastebil med dynamitt.

Kun 12 passasjerer får bli med fergen dersom sprengstoff skal fraktes over fjorden. Regelen har tidligere ført til at fergekapteiner har avvist dynamittbiler og bedt dem vente til avganger med lite trafikk. I den foreslåtte forskriften blir det førstemann til møllen.

– En plage for oss

– I prinsippet kan en sprengstoffbil komme midt i rushet. Da fortrenger den alle andre, sier Geir E. Aga, administrerende direktør i Tide Sjø AS.

Hver uke transporterer fergeselskapet mellom fem og ti slike sprengstoffbiler på sine fergesamband. Fjord 1, som trafikkerer Halhjem–Sandvikvåg, har mellom to og tre per uke bare på dette sambandet. Nylig kom to dynamittbiler på samme dag.

– Det er en plage for oss. Vi har intet ønske om å gå med 12 passasjerer i en båt som har plass til 589. Det er veldig synd for de reisende som må stå igjen, sier kaptein Vikøren.

Han mener at Vegdirektoratet har null forståelse for det som foregår utenfor byråkratiets fire vegger.

– Forskriften er under enhver kritikk. Hva gjør vi om sprengstoffbilen kommer til samme avgang som Kystbussen, spør kapteinen.

150 sto igjen

Geir Aga deler Fjord1-kapteinens skepsis, og ser at forskriftsendringen kan få store konsekvenser. Folk som skal rekke fly og avtaler, barn som reiser alene, pendlere og idrettslag på vei til kamp kan bli ofre.

– Alle forstår at det trengs sprengstoff for å bygge dette landet, men hver gang vi må sette folk igjen, får vi klager.

I sin høringsuttalelse trekker Tide frem en hendelse fra fergesambandet Hareid–Sulesund i Møre og Romsdal i november. 70 personbiler og fem vogntog med til sammen 150 personer ble stående igjen, fordi en sprengstoffbil hadde stilt seg fremst i køen midt i rushtiden.

– Fanden forlatt

Tysnes pendlerforum jobber for bedre fergeforbindelser fra Tysnes både mot Stord og Os. Forumets medlemmer er sterkt imot regelverket som begrenser passasjertallet når sprengstoffbiler er om bord.

– Det er et paradoks at den samme bilen kan stå i kø på Danmarksplass. Tenk om den skulle ta fyr og eksplodere, sier Bjarte Erstad i pendlerforumet.

Selv pendler han daglig mellom Tysnes og Stord på fergesambandet Hodnanes–Jektevik. Han anslår at det kommer en dynamittbil i uken, avhengig av anleggsvirksomheten i området.

– Det er fryktelig frustrerende. Av og til kommer de midt i rushet når folk skal hjem. Da blir du stående på den plassen som Gud har glemt og Fanden forlatt. Det er ikke engang et toalett på Jektevik, sier Erstad.

I sin høringsuttalelse foreslår Tide at transportører av farlig last må varsle fergeselskapene en dag i forveien. Slik kan de gi beskjed til reisende via SMS i forkant. Alternativt kan egne avganger være øremerket slike transporter, mener Aga.

Hva synes du om de nye sprengstoffreglene? Diskuter saken under!

NESTEN TOM FERGE: Lastebilen bakerst på bildet har sprengstoff i lasten. Derfor må gassfergen MF «Fanafjord» kjørte med sterkt redusert bil- og passasjerkapasitet. I november hadde Fjord1 to slike transporter på sambandet Halhjem–Sandvikvåg – på samme dag.
Lena Vermedal