Ifølge statistikk fra Statens vegvesen skjer det gjennomsnittlig 33 alvorlige trafikkulykker i Norge i løpet av påsken.

Det dystre resultatet er fem drepte, 21 hardt skadede og 239 lettere skadede fra 2004 til 2008. Til sammen skjedde det 166 alvorlige ulykker i påsketrafikken disse fem årene.

Krasjer på vei til ferie

Tall fra forsikringsbransjen viser at de fleste ulykkene skjer mens folk er på vei til påskeferie. Det er spesielt fredag før palmehelgen som utmerker seg negativt i statistikken.

— Mange har det svært travelt med å komme seg av gårde til en etterlengtet ferieuke på påskefjellet, sier informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta.

Hun tror aggressiv og uvettig kjøring, uoppmerksomhet i bilkøen og generelt oppgiret tempo er blant årsakene til at det topper seg med trafikkulykker denne helgen.

Også mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken er store ulykkesdager, mens tallene faller drastisk i selve påskehelgen.

Når folk skal hjem første og andre påskedag, skjer det vanligvis ikke flere ulykker enn normalt.

— Kanskje skyldes dette at vi har fått roet ned og tar tingene mer som de kommer, eller at trafikken rett og slett går så sakte at det i seg selv forebygger uhell, sier Holm Svendsen.

- Kjør forsiktig

Trygg Trafikk minner om at det sjelden er noe å tjene på å kjøre aggressivt og foreta dristige forbikjøringer i påsketrafikken.

— Det viktigste rådet vi kan gi folk, er å ta det med ro. Hold din plass i køen og dropp forbikjøringer. Ofte fører dette bare til økt risiko, ikke spart tid, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Hun oppfordrer også folk til å følge med i speilet, og kjøre inn til siden for å slippe folk forbi hvis det samler seg opp kø bak bilen.

— Da slipper du hissige sjåfører som ligger rett bak deg. I tillegg minsker risikoen for farlige forbikjøringer, sier Sandberg.