• Vi er redde for at elever vil forsvinne i systemet hvis videregående skoler slås sammen, sier elevrådsleder ved Bergen Yrkesskole, Sunniva Schultze-Florey (18).

I dag skal fylkestinget bestemme om åtte videregående skoler skal bli til fire. Dårlig økonomi tvinger fylkeskommunen til å spare, og administrativ sammenslåing av videregående skoler er foreslått som sparingstiltak.

Det er Sunniva Schultze-Florey, Morten Myksvoll (17), Christian Kronen (16) og Dag Inge Bøe (16) svært lite fornøyde med. De tre guttene er elever ved Lindås gymnas. De lar seg ikke friste av en sammenslåing med Nordhordland videregående skole. Laksevåg gymnas og Laksevåg videregående skole , Krohnsminde og Bergen yrkesskole og Sotra og Sund videregående skole er de andre skolene som vurderes sammenslått.

— Det er først og fremst sosiale grunner til at vi ikke vil slås sammen til en storskole. Vi frykter at en stor skole vil føre til dårligere sosialt miljø, som igjen vil føre til dårligere læringsmiljø, sier Morten.

— Det er vanskelig nok å få tak i inspektør og lærere i dag, når vi er 280 elever. Hvordan vil det bli dersom det blir 800 som kjemper om å få tak i samme inspektør, undrer Dag Inge.

— Det er ingen faglige grunner til sammenslåing, dette går bare på økonomiske hensyn, hevder Morten.

Han er medlem av elevrådet på skolen, og forteller at elevenes tillitsvalgte heller ønsker å legge ned utvekslingsavtalen med en skole i Cardiff.

— Denne utvekslingen koster 800.000-900.000. Det ville ikke være gunstig å legge den ned, men bedre enn å slå to skoler sammen, sier Morten.

MOT SAMMENSLÅING: - Sammenslåing av videregående skoler er ikke noe videre, synes Christian Kronen (til venstre), Morten Myksvoll, Dag Inge Bøe og Sunniva Schultze-Florey.<br/>Foto: KNUT STRAND