– Norske broer har vært forsømt i en årrekke. Hvis det ikke gjøres noe med det nå, kan vi få en kjemperegning om få år, siker fagsjef Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV).

Hordaland har flest broer i landet, og også det største etterslepet på vedlikeholdssiden. Statens vegvesen har beregnet at det trengs nesten en halv milliard for å sette de 1560 broene i fylket i skikkelig stand. Ikke alle er i dårlig forfatning, men til gjengjeld er noen få av dem så dårlige at de snart ikke lar seg reparere.

80 millioner bevilget

På landsbasis kalkulerte Statens vegvesen allerede for fire-fem år siden med at det var behov for nesten fire milliarder kroner til broreparasjoner. Tallet er iallfall ikke blitt mindre siden den tid. I tiltakspakken fra regjeringen i vinter i forbindelse med finanskrisen, ble det bevilget 80 millioner kroner.

– Det er behov for en nasjonal brodugnad, mener Vilrid Femoen i OFV.

Hvis ikke den kommer, frykter hun en skikkelig smell om få år.

– Det er samfunnsøkonomisk uforsvarlig å la være og gripe inn nå. Jo lengre vi venter, desto større blir regningen, påpeker hun.

Problembroer ruster fortsatt Kan ikke følge med

Hun synes det er betenkelig at vanlige bilister ikke kan følge med i forfallet på hver enkelt bro.

– Vi må stole på at betongelementer og stålkonstruksjoner holder. Da er det skummelt at Statens vegvesen allerede for fire-fem år siden anslo vedlikeholdsbehovet til nesten fire milliarder, sier Femoen.

Mange farlige rekkverk

– Tror dere noen av broene er farlige?

– Vi ser ingen grunn til at broer vil kollapse, men det er ikke akseptabelt at svært mange rekkverk er rustne. Det kan føre til ulykker, særlig hvis gjerdene blir truffet av biler.

OFV er også bekymret for hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for broene våre.

– Mer ekstremvær stiller høyere krav til kvaliteten på broene. Og vedlikehold blir enda viktigere enn før, sier Vilrid Femoen.