— Begynner det å brenne er det en veldig stor fordel å ha oversikt over hvem som bor, sier overbrannmester Jan Ove Brakstad i Bergen.

— Det er selvsagt alvorlig om vi kommer vi til en brennende bygning en natt, og forventer at huset er tomt - samtidig som noen ligger inne og sover, fortsetter Anders Leonhard Blakseth, som er faglig leder for forebyggende avdeling i Bergen brannvesen.

Brannvesenet er på tilsyn hvert fjerde år i hus som har fyringsanlegg. Da kontrolleres også rømningsveier og sikkerhet.

— Presset i boligmarkedet gjør at dette er et problem fordi det går an å tjene penger på kreative løsninger. Det er disse ulovlig innredede leilighetene som er problemet, sier Blakseth.

Overbrannmester Jan Ove Brakstad sier Brannvesenet tar affære når de avdekker ulovlige forhold. Spesielt syndes det mot gode rømningsforhold når leiligheter bygges om til hybler.

— Mye av dette koker ned til moralen til den enkelte. Ingen bør ta til takke med ulovlige forhold. Jeg er overrasket over hvor lite dette opptar hybelboere, sier Brakstad.

Brannvesenet har ingen statistikk på omfanget av regelbrudd i hybelhus. Selv frykter Brakstad hyblifiseringen.

— Det er naivt å tro at forholdene er særlig bedre her i byen enn i Trondheim, hvor det etter brannene i sentrum plutselig dukket opp hybelboere på en rekke merkelige steder, påpeker han.