Vinningskriminalitet begått av personer fra Øst-Europa fortsetter å øke, ifølge en rykende fersk situasjonsbeskrivelse fra Kripos.

I rapporten, som ble offentlig i ettermiddag, blir mobile vinningskriminelle fra Polen, Litauen, Romania og Vest-Balkan fremhevet som «markante aktører i det norske kriminalitetsbildet».

Tas ikke på Schengen

Selv om Kripos ikke ser noen statistisk økning i vinningsforbrytelser knyttet til kriminelle fra Vest-Balkan, er det denne gruppen de er mest bekymret for. Det skyldes at Makedonia, Serbia og Montenegro i år har fått visumfrihet innen EU-/Schengen-området.

Erfaringer fra andre østeuropeiske land som har fått fri adgang til EU-/Schengen-landene, er at det også betyr økning i kriminaliteten.

— Det er grunn til å tro at dette også kan komme til å bli tilfelle for kriminelle aktører fra Vest-Balkan, heter det i Kripos-rapporten.

Kriminelle fra Vest-Balkan er typisk involvert i grove boligtyverier, tyverier av luksusbiler og grove tyverier fra godstransport. Svenske erfaringer fra godstyverier tilsier at de vinningskriminelle fra Balkan jakter på elektronikk, data, alkohol og klær.

Chilenere

Om «Balkan-segmentet» skriver Kripos at de har «dedikerte personer som er eksperter på sine områder», og at de ser en tendens til at denne gruppen opptrer mer brutalt og voldelig.

Kripos trekker også frem chilenske vinningskriminelle, og mener denne gruppen kan komme til å stå for en langt alvorligere vinningskriminalitet enn vi hittil har sett i Norge. Det er ifølge Kripos en økende tendens til at chilenere er involvert i ran og grove tyverier i blant annet Norge.

— Chilenere har vist at de er kapable til å bruke vold eller utføre drap i forbindelse med vinningskriminalitet. Det er flere eksempler på dette i Europa, skriver Kripos.