Ut av armer renner blod gjennom plastledninger ned i poser.

Noen leser i avisen, andre drikker litt mens de viktige dråpene overlates helsevesenet.

I dag er det fullt av blodgivere hos Blodbanken på Haukeland Sykehus.

Ferskvare

– Vi prøver å bygge opp lagrene, men holdbarheten på blod er bare 35 dager, sier Tor Hervig som er leder ved Blodbanken.

Han er redd for blodforsyningen dersom giverne blir syke.

– I dag er reglene slik at du ikke kan gi blod om du har hatt influensa de siste to ukene

– Vi vurderer slik karantene også for de som har vært i kontakt med influensasyke de siste 14 dagene, men vi er redd for å lage så strenge karanteneregler at vi står der uten blodgivere.

Hva gjør man?

I morgen regner han med å ha nye regler på plass.

I dag kommer Helsedirektoratet til å sette i gang arbeidet med å lage felles retningslinjer for blodbankene i landet. Ifølge Hervig blir det nå laget egne regler rundt omkring på de forskjellige avdelingene.

– Om vi også innfører karantene for de som har vært i et land med smitte, kommer vi til å gå tom for blod, tror blodbanksjefen.

– Flere sykehus har lite blod for tiden. Det gikk ut store mengder blod før helgen på grunn av store operasjoner. Nå må vi prøve å bygge opp lagrene igjen.

– Faren for å bli influensasmittet gjennom blod er minimal, mener han.

Blodig alvor

– Men det er flere ting vi kan gjøre om dette blir kritisk.

– Vi kan øke holdbarheten på blodet. I andre land sier man blodet holder en uke lenger enn hos oss.

– Blodet kan også oppbevares i noen dager før vi ringer giveren for å høre om han fremdeles er frisk.

– Det verste som kan skje er at alvorlig syke pasienter ikke får behandling på grunn av blodmangel. Det må vi klare å unngå.

– Kreftpasienter vil uansett få blodplatetransfusjon, forsikrer Hervig.

– I det blodproduktet klare vi å drepe viruset.