Dersom du veier over 75 kilo og kjører raskere enn 64 km/t, så er det ikke sikkert at bilbeltet holder dersom bilen kolliderer.

— Vi går grundig til verks for å finne ut hvor kroppens tålegrense går ved bruk av bilbelte, man vi har langt fra konkludert. Vi mangler blant annet obduksjonsdata, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i veiseksjonen ved Statens Havarikommisjon til VG.

I noen norske ulykker er det registrert at beltene har gitt mer etter enn forutsatt, og alvorlige personskader kan ha blitt større enn de burde i forhold til bilens hastighet og karosseriets ødeleggelser.