KJELL ØSTERBØ

Det er topptillitsmennene i de to Soknebygdene som nå samlet går ut og roper et varsku for de desidert viktigste industriarbeidsplassene i fylket.

Konsernledelsen skal i høst spikre en strategiplan for den store aluminiumsvirksomheten i konsernet. Og de tre hovedtillitsvalgte Odd Semstrøm, Billy Fredagsvik og Odd Arne Fodnes er livredde for at ýHydro langs Sognefjordený, ikke er med i disse planene.

NHO i fylket har beregnet at en avvikling av all metallindustrien, som i tillegg til Årdal og Høyanger også inkluderer Svelgen, vil bety at 10 000 industriarbeidsplasser forsvinner. I tillegg til de direkte metallarbeidsplassene, inkluderer det alle underleverandører og tjenesteprodusenter som lever av disse bedriftene. En så dramatisk utvikling vil ta knekken på livsnerven i et fylke med under 100 000 innbyggere.

Deadline er 2007

-Og strategiplanen som legges i høst vil gi svært viktige føringer for utviklingen i våre samfunn og i hele fylket, sier Semstrøm som også sitter som de ansattes representant i Norsk Hydros styre.

-Årsaken er at både Årdal og Høyanger har en del gammel forurensende såkalt Søderberg-teknologi, som ikke har konsesjon til å produsere lenger enn frem til 2007. Da er det stopp, sier Fredagsvik.

Han viser til at begge stedene har klare prosjekter til å erstatte de gamle hallene.

-Ifølge Hydro-ledelsens egne tall har disse nye prosjektene en lønnsomhet som klart tilfredsstiller konsernets avkastningskrav. Men et svært konsern som vårt har mange potensielle investeringsprosjekter og selvfølgelig begrenset med kapital. Vi er derfor livredde for at vi skal bli ýglemtý i kampen om å komme inn i konsernets planer, sier Fredagsvik, som er hovedtillitsvalgt for Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening.

Boligprisene falt som stein

Han representerer et samfunn som allerede har fått litt forsmak på hvilke praktiske effekter industriavvikling får.

-70 arbeidsplasser forsvant da Slugfabrikken ble nedlagt i 1998. Det er kanskje ikke så mye, kan man kanskje tenke. Men for et lite samfunn som Høyanger har det like stor effekt som om 2240 arbeidsplasser skulle forsvinne fra Bergen eller 6400 arbeidsplasser fra Oslo.

Fredagsvik tror den psykologiske virkningen er enda sterkere for et lite samfunn. -Eiendomsprisen i Høyanger har falt med nesten 50 prosent siden den gang og usikkerheten preger nå hele samfunnet, mener han.

Fredagsvik minner også om at felgprodusenten Fundo lever en svært usikker tilværelse etter konkurs, der kommunen midlertidig er gått inn som hovedeier av bedriften.

Hvis Søderberg-teknologien i Årdal bare fases ut uten å bli erstattet med moderne produksjon, betyr det at 200 arbeidsplasser forsvinner.

Ødeleggende signaleffekt

-Det er i seg selv mye. På et sted med 6000 innbyggere representerer det like mye som 8000 -10000 arbeidsplasser i Bergen, og enda mye mer når man inkluderer deres familier.

Men enda viktigere er signaleffekten, tror Odd Arne Fodnes, som i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for Årdalstangen Kjemiske Arbeiderlag også sitter i kommunestyret i Årdal.

For uten at de nå kommer med i konsernets strategiplan vil det for de to industrisamfunnene sende signaler om at her vil ikke Hydro satse mer. Så her går det mot avvikling. Folk vil orientere seg bort fra stedene. Ingen tør å satse og ungdommen forsvinner definitivt.

Den stikk motsatte effekten vil man få om Hydro faktisk vil erstatte den forurensende produksjonen som skal fases ut med såkalt moderen prebaked teknologi.

Selv om også dette gir færre arbeidsplasser enn i dag, betyr satsingen all verden for optimismen og fremtidstroen, mener de tre og viser til det som har skjedd på Sunndalsøra etter at Hydro bestemte seg for å bygge Europas største aluminiumsanlegg der.

SAMLET ADVARSEL: Hovedtillitsvalgte hos Hydro i Årdal og Høyanger er livredde for at konsernet ikke vil ha med de to ensidige industristedene langs Sognefjorden. F.v. Odd Arne Fodnes, Odd Semstrøm og Billy Fredagsvik.
Foto: Siv Johanne Seglem