— Når skal barn og unge få et sted å være her? Vi har mistet all tiltro til politikerne, sier Odd Are Larsen i Råstølen velforening.

I flere år har de kjempet for en volleyballhall som kan bli samlingssted for de unge på Råstølen. Saken startet allerede i 2003. I budsjettet for 2012 var det av satt penger til oppstart av Volleyballhall på den gamle skoletomten på Råstølen. Da ble den planlagt ferdigstilt første halvdel av 2013. Det ble avsatt 10 millioner kroner i 2012 og 21,5 millioner i budsjettet for 2013.

Har skjedd lite

— Skolebyråd Harald Victor Hove lovet selv at hallen skulle være ferdig i 2013. Siden den gang har det ikke skjedd mye, sier Larsen.

Tidligere i vår fikk velforeningen vite at saken var stilt i ro i påvente av at det skal utredes om det var plass til et sykehjem på tomten. Torsdag gikk byrådet inn for å bygge et sykehjem her.

I byrådssaken står det at "Fra etat for utbygging anses det som en stor fordel å realisere volleyballhall og sykehjem på Råstøltomten parallelt, som ett prosjekt".

Nå er velforeningen redd for at volleyballhallen skal blir forsinket igjen.

— Med forbehold skal hallen stå ferdig i 2015. Dette vedtaket betyr ikke forsinkelser for den, sier Petter Kvinge Tvedt, politisk rådgiver for finansbyråd Liv Røssland.

- Med verste hensikt

— Har velforeningen misforstått da?

— Da leser han i så fall vedtaket med verste hensikt. Vi må se på infrastrukturen i området på nytt etter at det ble bestemt at vi skulle bygge et sykehjem på tomten. Blant annet må det planlegges for parkeringsplasser til sykehjemmet. Men det skal ikke påvirke fremdriften på volleyballhallen, sier Tvedt.

— Men det står at dette skal gjøres som ett prosjekt?

— Det er ikke sikkert at alt bygges samtidig. Bygging av volleyballhallen vil stå ferdig før sykehjemmet, sier Kvinge.

— Det er lettvint å si dette til journalister. Uansett bil hallen være to år forsinket i 2015. Vi har mistet enhver tiltro til det politiske systemet, sider Larsen.

Trenger knutepunkt

Tomten i Råstølen var opprinnelig regulert til skole og barn. Etter at bystyret besluttet å bygge hallen i mars 2012 har det skjedd én ting:

— De viste oss et romprogram fra hallen, som er kopi av en annen hall. De har ikke gjort noe med tomten på denne tiden, sier Larsen.

I området rundt tomten bor det rundt 2000 barn og unge. I dag finnes det noen lekeplasser, men ingen sted barn over åtte år kan være. Opprinnelig var det planlagt en skole på tomten. En volleyballhall vil ha ballbinge og lokaler for en ungdomsklubb.

— Vi trenger et knutepunkt i tilværelsen til disse ungene. Det er bygget masse boliger uten noe tilbud til de unge, sier Larsen.