Den smale veien ned til Skipperviken ved Nordåsvannet, går i tunnel like under motorveien. I Skipperviken har folk båter, mens barn går og bader. For å komme dit, må de gå i skråningen langs fyllingen under motorveien.

Bjørn Traaholt bor i enden av veien. I et år har han registrert at stadig nye steiner triller nedover fyllingen motorveien er bygget på. Gjerdene langs skråningen buler av steiner og grus, de største har pløyet seg vei gjennom gjerdet.

For en uke siden ble han via noen årvåkne håndverkere oppmerksom på en kraftig sprekke i tunnelfundamentet under motorveien. Øverst oppe er betongen borte, armeringsjernet står fritt i all slags regnvær. Nedover fortsetter sprekken nesten til bakken.

— Når armeringen ruster over, vil veien sige ut, sier Traaholt.

Han etterlyser vedlikehold fra Statens vegvesen. Selv har han i et halvt år meldt fra til en bekjent som jobber i veivesenet.

— Jeg frykter for livet til barn som går bort til Skipperviken for å bade. De går i skråningen under veien, samtidig som store steiner ruller nedover, sier Traaholt.

I følge Statens vegvesen blir riks- og fylkesveier jevnlig inspisert. Seksjonsleder Arild Hegrenes kan likevel ikke på stående for si når dette området sist ble sjekket.

— Nå når vi er gjort oppmerksomme på dette, sender vi ut folk som skal se på skadene. Det er ikke bra at armeringsjern står fritt, men jeg tror ikke denne skaden er dramatisk, sier Hegrenes.

Vegar Valde