Selv om beboere på Møhlenpris er glade for å få barnehage møter oppføringen av den midlertidig barnehagen i Nygårdsparken sterk motstand.

Altfor stort, skjemmende, uestetisk, er innvendingene fra barnehagebyggets nærmeste naboer. De mener også at bygget vil komme alt for nær bolighusene.

Nygårdsparkens venner er blant klagerne på den midlertidige byggingen i parken. Selv om det søkes om et midlertidig bygg, legger de inn klage på et permanent barnehagebygg.

— Stoler dere ikke på at barnehagen skal være midlertidig?

— Franskmennene sier at det er bare det midlertidige som er permanent. Det er en gammel erfaring det, sier Gunnar Haugen, leder for Nygårdsparkens venner.

Om tre år forventer de at et eventuelt barnehagebygg vil være fjernet. Da skal hundreårsjubileet for parken markeres.

— Vi hilser flere barn i parken velkommen. Men en permanent barnehage strider mot vedtektene for parken. Det midlertidige bygget er også skjemmende, sier Haugen.

I følge oppvekstbyråd Hans Carl Tveit, er det ingen fare for at noen av barnehagene skal gli over på permanent basis.

— Nei, ingen blir permanente. I utbyggingsplanen for 2008-2010 skal ca 4500 barnehageplasser etableres. Noen av disse vil avløse de midlertidige. Dersom noe skal bli permanent må det gjennom ordinær byggesaksbehandling, sier Hans Carl Tveit.

Han opplyser om at det i innspillene har kommet inn et forslag om å bygge permanent barnehage i parken, men det er et annet sted enn der det midlertidige bygget skal være.